2020-04-07 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
91,36 ( - )
Аялал жуулчлал
63,32 ( - )
Банк, санхүү
211,01 (0,36%)
Барилга
80,23 ( - )
Дэд бүтэц
145,9 ( - )
Тээвэр
104,83 ( - )
Уул уурхай
107,05 (-1,33%)
Үйлчилгээ
154,6 ( - )
Хөдөө аж ахуй
686,49 ( - )
Хөнгөн үйлдвэрлэл
150,03 (-6,84%)
Худалдаа
244,97 ( - )
Хүнсний үйлдвэрлэл
45,86 (0,07%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
18 446 875 55 899 655 186

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
BDS 896 94 11,72%
AMT 211 13 6,57%
LEN 32,98 1,49 4,73%
ADB 76,49 1,49 1,99%
SUU 188,96 2,96 1,59%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
GOV 164,85 -15,15 -8,42%
MMX 2360 -210 -8,17%
MND 45,13 -0,87 -1,89%
TTL 5345 -95 -1,75%
APU 530 -1 -0,19%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
LEN 304 899
GOV 59 410
ADB 24 139
MND 20 500
AAR 16 912

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
AAR 25 553 824
LEN 10 148 851
GOV 9 848 329
APU 1 834 314
ADB 1 795 469
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
AND

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
AND

Мэдээ

Ярилцлага

Ё.НЯМДАВАА: ИРЭЭДҮЙД ӨСӨЛТТЭЙ БАЙХ БОЛОМЖТОЙ ГЭЖ ҮЗСЭН ХУВЬЦАА АВААД ТОДОРХОЙ ХУГАЦААНД ХҮЛЭЭДЭГ

Энэ буланд хөрөнгийн зах зээл дээр тоглож буй жирийн иргэдийн санаа бодол, алдаа оноо туршлагын талаар оруулж байх болно. Энэ зах зээлд шинээр орохоор сонирхож буй хүмүүст тус болно гэдэгт найдаж байна.


Мэдээллийн хамтрагч