2021-06-15 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
113,89 ( - )
Аялал жуулчлал
58,32 (-0,32%)
Банк, санхүү
376,45 (-0,01%)
Барилга
83,68 (2,19%)
Дэд бүтэц
543,27 ( - )
Тээвэр
75,44 (-0,76%)
Уул уурхай
207,37 (0,36%)
Үйлчилгээ
229,94 (1,83%)
Хөдөө аж ахуй
942,06 (-0,61%)
Хөнгөн үйлдвэрлэл
212,51 (-0,49%)
Худалдаа
232,12 (4,00%)
Хүнсний үйлдвэрлэл
51,45 (-0,08%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
33 738 153 153 670 786 348

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
TEX 10630 1380 14,92%
SUL 87360 11310 14,87%
CHR 430 44 11,40%
UNS 1100 100 10,00%
ITL 110,72 9,72 9,62%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ERS 12010 -1010 -7,76%
NEH 21,57 -0,86 -3,83%
BDS 1091 -39 -3,45%
ETR 92 -1,5 -1,60%
XOC 232 -3,41 -1,45%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
NEH 172 847
MND 146 218
MFC 120 000
LEN 116 285
ITL 58 616

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
AAR 74 093 080
MND 10 211 202
APU 10 101 874
ADB 7 854 445
MFC 7 746 457

Мэдээ

Ярилцлага

О.ЭРДЭНЭГЭРЭЛ: БИД 5 ЖИЛИЙН ОЙГОО ОЛОН УЛСЫН САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МӨРДӨХ ЗАРЧМЫГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, ДАРАА ТӨЛБӨРТ ТООЦООГ НЭВТРҮҮЛСЭН АМЖИЛТААР УГТАЖ БАЙНА

Манай ярилцлагын зочиноор “Монголын Үнэт Цаасны Клирингийн Төв” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал О.Эрдэнэгэрэл оролцож, компанийнх нь үйл ажиллагааны талаар ярилцлаа.

М.МАНДХАЙ: “СҮҮ” ХК-ИЙН ИРЭХ 5 ЖИЛИЙН ХАМГИЙН ТОМ, ЧУХАЛ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БОЛ ЭНЭ УДААГИЙН НЭМЭЛТ ХУВЬЦААГААР ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ

Манай ярилцлагын зочиноор "Сүү"ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал М.Мандхай оролцож, компанийн үйл ажиллагаа, цаашдын төлөвлөгөөний талаар ярилцлаа.


Мэдээллийн хамтрагч