2018-07-20 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
91,33 ( - )
Аялал жуулчлал
74,55 ( - )
Банк, санхүү
89,61 (0,13%)
Барилга
137,86 (1,00%)
Дэд бүтэц
134,73 ( - )
Тээвэр
81,82 ( - )
Уул уурхай
183,88 (-0,04%)
Үйлчилгээ
135,4 (0,41%)
Хөдөө аж ахуй
148,65 ( - )
Хөнгөн үйлдвэрлэл
215,48 (-0,74%)
Худалдаа
227,49 ( - )
Хүнсний үйлдвэрлэл
45,04 (-0,13%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
16 268 386 62 200 467 99

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MBW 389 8,97 2,36%
MNP 588 8 1,38%
LEN 58,5 0,5 0,86%
ERD 640,52 0,52 0,08%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ITL 130,12 -1,88 -1,42%
GOV 24080 -220 -0,91%
SUU 216,63 -0,509999 -0,23%
APU 599 -0,76001 -0,13%
TTL 9700 -5 -0,05%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
LEN 209 213
APU 21 183
SUU 13 613
ERD 10 342
MBW 5 512

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
TTL 17 194 440
APU 12 644 488
LEN 12 153 675
ERD 6 624 280
GOV 5 280 200
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
AND

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
AND

Мэдээ

Ярилцлага


Мэдээллийн хамтрагч