2019-12-06 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
91,78 ( - )
Аялал жуулчлал
58,47 ( - )
Банк, санхүү
185,42 (0,01%)
Барилга
96,23 (-0,32%)
Дэд бүтэц
140,31 ( - )
Тээвэр
97 ( - )
Уул уурхай
128,2 (0,60%)
Үйлчилгээ
127,79 (1,98%)
Хөдөө аж ахуй
737,56 (-0,17%)
Хөнгөн үйлдвэрлэл
215,54 (-0,49%)
Худалдаа
211,47 (0,64%)
Хүнсний үйлдвэрлэл
48,61 (-1,22%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
18 154 866 42 728 348 160

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
AOI 1325 170 14,72%
UID 1100 109,62 11,07%
ITL 74,9 3,5 4,90%
TTL 6550 50 0,77%
LEN 44,41 0,270001 0,61%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MCH 405 -32,28 -7,38%
SUU 205,39 -6,61 -3,12%
MBW 265 -2 -0,75%
AAR 1709 -11 -0,64%
GOV 255,52 -1,46999 -0,57%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
ADB 44 836
LEN 31 319
MFC 23 090
APU 19 440
TUM 8 648

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
AAR 12 656 806
APU 11 405 605
ADB 3 493 338
INV 3 062 005
TTL 2 456 250
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
AND

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
AND

Мэдээ

Ярилцлага

Ё.НЯМДАВАА: ИРЭЭДҮЙД ӨСӨЛТТЭЙ БАЙХ БОЛОМЖТОЙ ГЭЖ ҮЗСЭН ХУВЬЦАА АВААД ТОДОРХОЙ ХУГАЦААНД ХҮЛЭЭДЭГ

Энэ буланд хөрөнгийн зах зээл дээр тоглож буй жирийн иргэдийн санаа бодол, алдаа оноо туршлагын талаар оруулж байх болно. Энэ зах зээлд шинээр орохоор сонирхож буй хүмүүст тус болно гэдэгт найдаж байна.


Мэдээллийн хамтрагч