2024-02-23 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
11,85 (0,25%)
Аялал жуулчлал
162,67 ( - )
Банк, санхүү
2266,43 (-0,71%)
Барилга
214,3 (-4,38%)
Дэд бүтэц
50,23 ( - )
Тээвэр
701,87 (3,60%)
Уул уурхай
521,78 (5,72%)
Үйлчилгээ
290,68 (-0,93%)
Хөдөө аж ахуй
241,8 ( - )
Хөнгөн үйлдвэрлэл
237,9 (-0,43%)
Худалдаа
769,72 (-1,77%)
Хүнсний үйлдвэрлэл
117,9 (0,51%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
52 6 817 531 1 027 989 133 1 258

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
SHG 713 93 15,00%
SOR 776 101 14,96%
TTL 26920 1860 7,42%
NKT 33 1,79 5,74%
HHS 3000 150 5,26%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
UBH 24620 -3880 -13,61%
BUK 277,5 -27,5 -9,02%
ADL 501 -49 -8,91%
ATR 33000 -2640 -7,41%
MNP 687,07 -40,75 -5,60%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
BOG 5 654 583
LEN 304 820
MSE 138 996
MND 126 626
KHA 72 380

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
BOG 480 647 124
TTL 184 580 260
KHA 86 251 108
ATR 56 821 000
SBM 28 413 211
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн

Мэдээ

Ярилцлага

Ч.ХАШЧУЛУУН: ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ИРГЭДЭД ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БОЛГОХ НЭГ АРГА НЬ ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

Эдийн засаг өнгөрсөн оны гуравдугаар улиралд 3.7 хувиар өсөж байсан бол тэр жилийнхээ сүүлээр ДНБ 5 хувиар өссөн гэсэн тоо гарсан. Өнөө жилийн нэгдүгээр улирлын байдлаар 7.9 хувийн өсөлттэй гарлаа.


Мэдээллийн хамтрагч