2023-09-22 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
12,79 (-1,01%)
Аялал жуулчлал
157,88 ( - )
Банк, санхүү
2016,46 (0,67%)
Барилга
217,32 (0,00%)
Дэд бүтэц
49,03 ( - )
Тээвэр
97,32 ( - )
Уул уурхай
284,94 (2,13%)
Үйлчилгээ
289,43 (-0,80%)
Хөдөө аж ахуй
228,07 (-2,83%)
Хөнгөн үйлдвэрлэл
248,96 (1,31%)
Худалдаа
541,22 (-0,15%)
Хүнсний үйлдвэрлэл
117,46 (1,48%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
45 762 323 1 627 263 367 645

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
SUU 369,9 19,17 5,47%
UID 3100 100 3,33%
SBM 479 14 3,01%
TUM 335 9,07999 2,79%
ERD 904 23,39 2,66%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
BDL 13550 -1950 -12,58%
TNG 7500 -1000 -11,76%
ERS 13000 -1500 -10,34%
TCK 30000 -1400 -4,46%
MCH 476 -12 -2,46%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
AMT 352 674
MSE 166 503
LEN 48 811
NEH 27 569
OLL 22 189

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
NUM 1 461 145 700
BGF 66 525 000
INV 21 699 725
MSE 17 930 946
APU 9 645 906
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн

Мэдээ

Ярилцлага

Ч.ХАШЧУЛУУН: ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ИРГЭДЭД ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БОЛГОХ НЭГ АРГА НЬ ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

Эдийн засаг өнгөрсөн оны гуравдугаар улиралд 3.7 хувиар өсөж байсан бол тэр жилийнхээ сүүлээр ДНБ 5 хувиар өссөн гэсэн тоо гарсан. Өнөө жилийн нэгдүгээр улирлын байдлаар 7.9 хувийн өсөлттэй гарлаа.


Мэдээллийн хамтрагч