2019-08-23 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
85,8 ( - )
Аялал жуулчлал
64,18 ( - )
Банк, санхүү
185,17 (0,25%)
Барилга
109,57 ( - )
Дэд бүтэц
144,66 ( - )
Тээвэр
104,11 ( - )
Уул уурхай
133,32 (-0,04%)
Үйлчилгээ
116,15 (-0,65%)
Хөдөө аж ахуй
794,75 (5,51%)
Хөнгөн үйлдвэрлэл
234,5 (-2,47%)
Худалдаа
156,03 (-0,80%)
Хүнсний үйлдвэрлэл
46,42 (0,02%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
21 58 328 25 958 372 144

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
HRD 4279 558 15,00%
TUM 174 11,99 7,40%
ADB 73,93 3,53 5,01%
MFC 68 1,69 2,55%
LEN 54,59 0,84 1,56%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
AOI 1700 -190 -10,05%
GOV 277,82 -8,16999 -2,86%
ITL 80,2 -1,9 -2,31%
MNP 541,43 -9,57 -1,74%
SUU 195,14 -1,86 -0,94%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
GOV 22 545
APU 10 181
LEN 6 550
ADB 5 397
AAR 3 703

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
GOV 6 290 843
APU 5 294 694
AAR 5 013 912
INV 3 210 665
BNG 1 918 200
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
AND

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
AND

Мэдээ

Ярилцлага

Б.ЛХАМДОЛГОР: КОМПАНИ БОНД ГАРГАСНААР САНХҮҮЖИЛТИЙН ЗАРДЛАА БАГАСГАЖ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ӨГӨӨЖӨӨ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НӨХЦӨЛ БҮРДДЭГ

Хөрөнгийн зах зээлээс компаниуд санхүүжилт татах үзэгдэл он гарсаар эрчимтэй нэмэгдэж байна. Энэ нь хөрөнгө оруулагчид болон аж ахуйн нэгжүүдэд ямар ач холбогдолтой, мөн боломж байгаа талаар “Апекс капитал”ҮЦК –ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Лхамдолгортой ярилцлаа.


Мэдээллийн хамтрагч