2020-01-20 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
70,87 ( - )
Аялал жуулчлал
62,7 (0,42%)
Банк, санхүү
213,04 (0,12%)
Барилга
93,22 (-0,41%)
Дэд бүтэц
142,8 ( - )
Тээвэр
104,47 ( - )
Уул уурхай
126,32 (-0,01%)
Үйлчилгээ
140,77 (-0,06%)
Хөдөө аж ахуй
706,2 (-2,59%)
Хөнгөн үйлдвэрлэл
220,2 (0,73%)
Худалдаа
232,04 ( - )
Хүнсний үйлдвэрлэл
49,31 (0,53%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
20 214 669 33 384 775 137

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
CHE 92,57 12,07 14,99%
UID 1145 45 4,09%
AAR 1698 28 1,68%
JTB 70 1 1,45%
SUU 206 2,53 1,24%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MRX 20 -2,02 -9,17%
TUM 150,87 -5,63 -3,60%
MNP 629 -17,63 -2,73%
MND 50,15 -1,13 -2,20%
ERD 471 -4 -0,84%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
MFC 89 543
MND 55 663
TUM 21 206
LEN 17 643
AAR 6 759

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
AAR 11 035 818
MFC 6 268 010
APU 3 674 156
TUM 3 198 529
MND 2 796 296
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
AND

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
AND

Мэдээ

Ярилцлага

Ё.НЯМДАВАА: ИРЭЭДҮЙД ӨСӨЛТТЭЙ БАЙХ БОЛОМЖТОЙ ГЭЖ ҮЗСЭН ХУВЬЦАА АВААД ТОДОРХОЙ ХУГАЦААНД ХҮЛЭЭДЭГ

Энэ буланд хөрөнгийн зах зээл дээр тоглож буй жирийн иргэдийн санаа бодол, алдаа оноо туршлагын талаар оруулж байх болно. Энэ зах зээлд шинээр орохоор сонирхож буй хүмүүст тус болно гэдэгт найдаж байна.


Мэдээллийн хамтрагч