2018-05-25 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
93,63 (0,10%)
Аялал жуулчлал
76,3 (-1,68%)
Банк, санхүү
94,99 (1,07%)
Барилга
84,46 (0,25%)
Дэд бүтэц
124,35 (1,48%)
Тээвэр
81,89 (-6,62%)
Уул уурхай
189,2 (-1,42%)
Үйлчилгээ
136,66 (0,46%)
Хөдөө аж ахуй
119,63 (0,34%)
Хөнгөн үйлдвэрлэл
202 ( - )
Худалдаа
239,01 ( - )
Хүнсний үйлдвэрлэл
46,76 (4,35%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
22 784 261 103 392 646 193

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
AAR 5175 675 15,00%
AZH 1396 182 14,99%
HBO 64,6 8,42 14,99%
ITL 153,02 18,53 13,78%
CMD 551,01 49,01 9,76%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ETR 85 -15 -15,00%
JTB 80 -5 -5,88%
UID 484,99 -23,44 -4,61%
TTL 10020 -180 -1,76%
JIV 1490 -3 -0,20%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
LEN 660 397
APU 64 472
ITL 22 712
SUU 16 330
RMC 5 952

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
APU 41 696 819
LEN 34 850 404
TTL 6 827 140
GOV 6 175 280
JIV 3 660 930
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
1 4 000 176 000

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
AND 44 2 4,76%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
AND 4 000

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
AND 176 000

Мэдээ

Ярилцлага


Мэдээллийн хамтрагч