2022-10-06 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
10,61 ( - )
Аялал жуулчлал
166,46 ( - )
Банк, санхүү
400,78 (-1,82%)
Барилга
287,34 (0,40%)
Дэд бүтэц
48,25 ( - )
Тээвэр
80,3 (0,24%)
Уул уурхай
210,24 (1,44%)
Үйлчилгээ
308,22 (2,29%)
Хөдөө аж ахуй
189,48 (-0,08%)
Хөнгөн үйлдвэрлэл
230,27 (1,16%)
Худалдаа
678,79 (-0,38%)
Хүнсний үйлдвэрлэл
114,76 (-0,36%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
42 470 384 117 933 767 516

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ACL 2809 366 14,98%
TUS 287 37 14,80%
MOG 5900 750 14,56%
TNG 11500 1000 9,52%
RMC 22,58 1,58 7,52%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
KEK 2560 -450 -14,95%
UNS 1000 -150 -13,04%
MIK 12500 -1000 -7,41%
GTJ 850 -50 -5,56%
ITL 59,66 -3,49 -5,53%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
MND 112 937
SEN 71 474
RMC 48 001
XOC 46 646
CUM 45 797

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
APU 31 184 938
AAR 17 532 001
SEN 11 448 348
MND 9 107 457
CUM 8 300 973
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн

Мэдээ

Ярилцлага

О.ЭРДЭНЭГЭРЭЛ: БИД 5 ЖИЛИЙН ОЙГОО ОЛОН УЛСЫН САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МӨРДӨХ ЗАРЧМЫГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, ДАРАА ТӨЛБӨРТ ТООЦООГ НЭВТРҮҮЛСЭН АМЖИЛТААР УГТАЖ БАЙНА

Манай ярилцлагын зочиноор “Монголын Үнэт Цаасны Клирингийн Төв” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал О.Эрдэнэгэрэл оролцож, компанийнх нь үйл ажиллагааны талаар ярилцлаа.

М.МАНДХАЙ: “СҮҮ” ХК-ИЙН ИРЭХ 5 ЖИЛИЙН ХАМГИЙН ТОМ, ЧУХАЛ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БОЛ ЭНЭ УДААГИЙН НЭМЭЛТ ХУВЬЦААГААР ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ

Манай ярилцлагын зочиноор "Сүү"ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал М.Мандхай оролцож, компанийн үйл ажиллагаа, цаашдын төлөвлөгөөний талаар ярилцлаа.


Мэдээллийн хамтрагч