2024-05-21 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
12,07 ( - )
Аялал жуулчлал
163,44 ( - )
Банк, санхүү
2127,59 (0,60%)
Барилга
223,26 (6,47%)
Дэд бүтэц
49,02 ( - )
Тээвэр
684,04 (1,21%)
Уул уурхай
475,55 (3,91%)
Үйлчилгээ
259,65 (-0,17%)
Хөдөө аж ахуй
217,57 ( - )
Хөнгөн үйлдвэрлэл
242,62 (1,18%)
Худалдаа
998,54 (-1,40%)
Хүнсний үйлдвэрлэл
114,04 (-0,27%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
54 566 321 308 807 656 747

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
AHH 2814 367 15,00%
UBH 28280 3680 14,96%
MNH 12220 1590 14,96%
BUK 300 38,98 14,93%
ERD 1095 115,39 11,78%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ETR 117 -18 -13,33%
AMT 6,5 -0,75 -10,34%
SUL 94000 -9700 -9,35%
UYN 681 -69 -9,20%
TCK 30060 -2940 -8,91%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
KHA 112 298
AMT 99 376
XAC 96 426
INV 38 851
TUM 31 039

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
INV 252 531 500
KHA 115 817 903
XAC 69 785 147
GLM 21 440 091
APU 16 829 591
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн

Мэдээ

Ярилцлага

Ч.ХАШЧУЛУУН: ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ИРГЭДЭД ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БОЛГОХ НЭГ АРГА НЬ ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

Эдийн засаг өнгөрсөн оны гуравдугаар улиралд 3.7 хувиар өсөж байсан бол тэр жилийнхээ сүүлээр ДНБ 5 хувиар өссөн гэсэн тоо гарсан. Өнөө жилийн нэгдүгээр улирлын байдлаар 7.9 хувийн өсөлттэй гарлаа.


Мэдээллийн хамтрагч