2023-01-31 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
14,75 (1,17%)
Аялал жуулчлал
163,36 ( - )
Банк, санхүү
952,99 (0,66%)
Барилга
247,59 (2,91%)
Дэд бүтэц
48,31 ( - )
Тээвэр
130,02 ( - )
Уул уурхай
261,78 (-0,74%)
Үйлчилгээ
345,31 (-0,44%)
Хөдөө аж ахуй
211,51 ( - )
Хөнгөн үйлдвэрлэл
229,14 (-0,35%)
Худалдаа
607,43 (0,28%)
Хүнсний үйлдвэрлэл
121,79 (-0,98%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
42 896 475 403 151 834 1 140

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MIE 8700 1100 14,47%
EER 3100 337 12,20%
CNF 65000 5900 9,98%
AMT 23 2 9,52%
ADB 108,48 6,48 6,35%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MBG 12,12 -1,57 -11,47%
TNG 13500 -1400 -9,40%
ITL 66,33 -3,6 -5,15%
BOD 127 -2,88 -2,22%
AIC 793,46 -16,28 -2,01%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
MSE 151 246
NEH 123 086
GLM 105 713
SEN 99 708
APU 90 079

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
GLM 134 138 649
APU 128 077 793
MSE 23 569 849
SEN 16 343 375
AAR 16 112 911
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн

Мэдээ

Ярилцлага

О.ЭРДЭНЭГЭРЭЛ: БИД 5 ЖИЛИЙН ОЙГОО ОЛОН УЛСЫН САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МӨРДӨХ ЗАРЧМЫГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, ДАРАА ТӨЛБӨРТ ТООЦООГ НЭВТРҮҮЛСЭН АМЖИЛТААР УГТАЖ БАЙНА

Манай ярилцлагын зочиноор “Монголын Үнэт Цаасны Клирингийн Төв” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал О.Эрдэнэгэрэл оролцож, компанийнх нь үйл ажиллагааны талаар ярилцлаа.

М.МАНДХАЙ: “СҮҮ” ХК-ИЙН ИРЭХ 5 ЖИЛИЙН ХАМГИЙН ТОМ, ЧУХАЛ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БОЛ ЭНЭ УДААГИЙН НЭМЭЛТ ХУВЬЦААГААР ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ

Манай ярилцлагын зочиноор "Сүү"ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал М.Мандхай оролцож, компанийн үйл ажиллагаа, цаашдын төлөвлөгөөний талаар ярилцлаа.


Мэдээллийн хамтрагч