2020-06-04 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
87,74 ( - )
Аялал жуулчлал
70,41 ( - )
Банк, санхүү
213,02 (0,16%)
Барилга
81 (-0,48%)
Дэд бүтэц
143,21 ( - )
Тээвэр
111,15 ( - )
Уул уурхай
111,41 (1,65%)
Үйлчилгээ
126,37 (-0,05%)
Хөдөө аж ахуй
673,61 (4,11%)
Хөнгөн үйлдвэрлэл
170,2 (-0,19%)
Худалдаа
226,6 (-0,87%)
Хүнсний үйлдвэрлэл
46,26 (0,35%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
0 0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн

Мэдээ

Ярилцлага

Ё.НЯМДАВАА: ИРЭЭДҮЙД ӨСӨЛТТЭЙ БАЙХ БОЛОМЖТОЙ ГЭЖ ҮЗСЭН ХУВЬЦАА АВААД ТОДОРХОЙ ХУГАЦААНД ХҮЛЭЭДЭГ

Энэ буланд хөрөнгийн зах зээл дээр тоглож буй жирийн иргэдийн санаа бодол, алдаа оноо туршлагын талаар оруулж байх болно. Энэ зах зээлд шинээр орохоор сонирхож буй хүмүүст тус болно гэдэгт найдаж байна.


Мэдээллийн хамтрагч