2022-05-20 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
13,96 ( - )
Аялал жуулчлал
179,68 (0,34%)
Банк, санхүү
395,43 (0,01%)
Барилга
333,57 (-0,23%)
Дэд бүтэц
48,39 ( - )
Тээвэр
60,72 (6,62%)
Уул уурхай
197,92 (-0,33%)
Үйлчилгээ
345,19 (0,49%)
Хөдөө аж ахуй
223,6 ( - )
Хөнгөн үйлдвэрлэл
248,7 (0,46%)
Худалдаа
698,7 (0,46%)
Хүнсний үйлдвэрлэл
127,8 (-1,59%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
32 260 145 84 602 997 575

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
AHH 1360 170 14,29%
AAR 3995 233 6,19%
SIL 35 1,8 5,42%
JTB 69,94 2,94 4,39%
AMT 120 5 4,35%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
TCK 30000 -3940 -11,61%
ABH 450 -50 -10,00%
ADB 94,65 -6,01 -5,97%
LEN 37,48 -1,5 -3,85%
TUM 461,64 -18,36 -3,82%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
MFC 81 121
CUM 36 599
ADB 33 587
MND 23 620
APU 13 548

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
APU 18 384 805
AAR 15 548 663
MFC 8 506 621
MFG 8 498 135
CUM 7 272 031
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн

Мэдээ

Ярилцлага

О.ЭРДЭНЭГЭРЭЛ: БИД 5 ЖИЛИЙН ОЙГОО ОЛОН УЛСЫН САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МӨРДӨХ ЗАРЧМЫГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, ДАРАА ТӨЛБӨРТ ТООЦООГ НЭВТРҮҮЛСЭН АМЖИЛТААР УГТАЖ БАЙНА

Манай ярилцлагын зочиноор “Монголын Үнэт Цаасны Клирингийн Төв” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал О.Эрдэнэгэрэл оролцож, компанийнх нь үйл ажиллагааны талаар ярилцлаа.

М.МАНДХАЙ: “СҮҮ” ХК-ИЙН ИРЭХ 5 ЖИЛИЙН ХАМГИЙН ТОМ, ЧУХАЛ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БОЛ ЭНЭ УДААГИЙН НЭМЭЛТ ХУВЬЦААГААР ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ

Манай ярилцлагын зочиноор "Сүү"ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал М.Мандхай оролцож, компанийн үйл ажиллагаа, цаашдын төлөвлөгөөний талаар ярилцлаа.


Мэдээллийн хамтрагч