2022-06-24 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
11,98 ( - )
Аялал жуулчлал
165,38 (-0,19%)
Банк, санхүү
394,4 (1,04%)
Барилга
312,88 (0,36%)
Дэд бүтэц
48,39 ( - )
Тээвэр
77,33 ( - )
Уул уурхай
199,8 (0,98%)
Үйлчилгээ
316,83 (-4,46%)
Хөдөө аж ахуй
212,21 ( - )
Хөнгөн үйлдвэрлэл
240,58 (-0,14%)
Худалдаа
697,07 (0,01%)
Хүнсний үйлдвэрлэл
121,17 (0,77%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
35 305 761 120 242 950 461

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MIK 12600 700 5,88%
MBW 194 7,5 4,02%
ERD 829,74 25,26 3,14%
XOC 117,47 3,14 2,75%
ADB 96,7 1,41 1,48%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
UID 3088 -407 -11,65%
AMT 108 -11,99 -9,99%
MRX 19 -0,9 -4,52%
TNG 13130 -470 -3,46%
BUN 60000 -1550 -2,52%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
MFC 124 830
CUM 48 199
MND 23 064
APU 19 102
ADB 18 930

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
APU 25 328 144
AAR 20 570 025
MFG 13 544 165
MFC 13 311 628
SMP 11 000 000
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн

Ярилцлага

О.ЭРДЭНЭГЭРЭЛ: БИД 5 ЖИЛИЙН ОЙГОО ОЛОН УЛСЫН САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МӨРДӨХ ЗАРЧМЫГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, ДАРАА ТӨЛБӨРТ ТООЦООГ НЭВТРҮҮЛСЭН АМЖИЛТААР УГТАЖ БАЙНА

Манай ярилцлагын зочиноор “Монголын Үнэт Цаасны Клирингийн Төв” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал О.Эрдэнэгэрэл оролцож, компанийнх нь үйл ажиллагааны талаар ярилцлаа.

М.МАНДХАЙ: “СҮҮ” ХК-ИЙН ИРЭХ 5 ЖИЛИЙН ХАМГИЙН ТОМ, ЧУХАЛ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БОЛ ЭНЭ УДААГИЙН НЭМЭЛТ ХУВЬЦААГААР ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ

Манай ярилцлагын зочиноор "Сүү"ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал М.Мандхай оролцож, компанийн үйл ажиллагаа, цаашдын төлөвлөгөөний талаар ярилцлаа.


Мэдээллийн хамтрагч