2023-03-24 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
14,51 ( - )
Аялал жуулчлал
159,61 ( - )
Банк, санхүү
910,55 (0,16%)
Барилга
256,42 (0,10%)
Дэд бүтэц
48,39 ( - )
Тээвэр
104,23 (-0,05%)
Уул уурхай
285,15 (-0,53%)
Үйлчилгээ
309,03 (-0,98%)
Хөдөө аж ахуй
218,78 ( - )
Хөнгөн үйлдвэрлэл
232,69 (-0,58%)
Худалдаа
677,65 (1,78%)
Хүнсний үйлдвэрлэл
115,98 (0,22%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
45 861 850 781 886 994 997

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ITL 67,97 2,95 4,54%
CUM 177,82 6,19 3,61%
TCK 36900 800 2,22%
AMT 19,34 0,35 1,84%
SBM 675,77 10,74 1,61%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
UBH 34200 -5800 -14,50%
BDL 14240 -2060 -12,64%
MIE 8800 -1200 -12,00%
BDS 1500 -100 -6,25%
TNG 10400 -590 -5,37%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
MFC 347 924
CUM 150 624
MND 65 501
MSE 55 833
NEH 51 997

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
SMP 283 271 670
MON 187 887 200
GLM 45 274 763
APU 38 411 405
MFC 38 300 276
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн

Мэдээ

Ярилцлага

О.ЭРДЭНЭГЭРЭЛ: БИД 5 ЖИЛИЙН ОЙГОО ОЛОН УЛСЫН САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МӨРДӨХ ЗАРЧМЫГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, ДАРАА ТӨЛБӨРТ ТООЦООГ НЭВТРҮҮЛСЭН АМЖИЛТААР УГТАЖ БАЙНА

Манай ярилцлагын зочиноор “Монголын Үнэт Цаасны Клирингийн Төв” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал О.Эрдэнэгэрэл оролцож, компанийнх нь үйл ажиллагааны талаар ярилцлаа.

М.МАНДХАЙ: “СҮҮ” ХК-ИЙН ИРЭХ 5 ЖИЛИЙН ХАМГИЙН ТОМ, ЧУХАЛ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БОЛ ЭНЭ УДААГИЙН НЭМЭЛТ ХУВЬЦААГААР ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ

Манай ярилцлагын зочиноор "Сүү"ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал М.Мандхай оролцож, компанийн үйл ажиллагаа, цаашдын төлөвлөгөөний талаар ярилцлаа.


Мэдээллийн хамтрагч