2023-12-06 /сүүлийн 3 сар/

Аж үйлдвэр
10,57 (0,19%)
Аялал жуулчлал
155,54 ( - )
Банк, санхүү
1993,1 (-0,33%)
Барилга
226,14 (-0,18%)
Дэд бүтэц
49,3 (2,03%)
Тээвэр
648,65 (-1,88%)
Уул уурхай
317,73 (0,54%)
Үйлчилгээ
287,32 (-3,82%)
Хөдөө аж ахуй
248,02 (3,38%)
Хөнгөн үйлдвэрлэл
236,73 (-1,01%)
Худалдаа
600,66 (-0,16%)
Хүнсний үйлдвэрлэл
112,64 (0,02%)
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
53 575 700 183 779 945 791

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
AAR 3105 405 15,00%
DAR 4521 589 14,98%
ABH 671 87 14,90%
SUN 286 37 14,86%
ACL 12500 1600 14,68%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
GTL 47880 -8320 -14,80%
RMC 40 -3,21 -7,43%
ADL 603,15 -34,47 -5,41%
BHG 1025 -50 -4,65%
SEN 125,02 -5,98 -4,56%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
MND 155 370
LEN 104 009
MSE 96 565
XAC 31 019
KHA 30 029

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
KHA 32 500 959
TTL 27 616 180
AAR 23 195 812
XAC 17 832 497
MSE 10 936 755
Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн
0 0 0

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн

Мэдээ

Ярилцлага

Ч.ХАШЧУЛУУН: ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ИРГЭДЭД ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БОЛГОХ НЭГ АРГА НЬ ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

Эдийн засаг өнгөрсөн оны гуравдугаар улиралд 3.7 хувиар өсөж байсан бол тэр жилийнхээ сүүлээр ДНБ 5 хувиар өссөн гэсэн тоо гарсан. Өнөө жилийн нэгдүгээр улирлын байдлаар 7.9 хувийн өсөлттэй гарлаа.


Мэдээллийн хамтрагч