Нэр томьёоны тайлбар

Үнэт цаасны зах зээл дээр гаргахгүй байх, эсвэл олон нийтэд дахин худалдах зорилгоор худалдаж авсан өөрийн компанийн хувьцаа