Капитал Маркет Корпораци ҮЦК ХХК

Капитал Маркет Корпораци ҮЦК ХХК
 • Цахим хуудас: Холбоос
 • Facebook хуудас:
 • Twitter хаяг Холбоос
 • Тайлбар Жич: 2019 оны байдлаар Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр хийсэн арилжааны гүйцэтгэл
 • Ultra Responsive
 • Арилжааны шимтгэл / Хувьцаа: 200,0 %
 • Арилжааны шимтгэл / Бонд:
 • Дотоод арилжаа: Тийм
 • Гадаад арилжаа: Үгүй
 • Онлайн захиалга өгөх: Үгүй
 • Биечилсэн захиалга: Тийм
 • Арилжааны гүйцэтгэл / Хувьцаа:
 • Арилжааны гүйцэтгэл / Багц:
 • Арилжааны гүйцэтгэл / ЗГ Бонд - анхдагч:
 • Арилжааны гүйцэтгэл / ЗГ Бонд - хоёрдогч:
 • УБ,ЧД, Төмөрчний гудамж, Капитал банкны баруун талд

 • (976) 8800-3031

 • Жич: 2019 оны байдлаар Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр хийсэн арилжааны гүйцэтгэл