Инвескор Капитал ҮЦК ХХК

Инвескор Капитал ҮЦК ХХК
 • Цахим хуудас: Холбоос
 • Facebook хуудас:
 • Twitter хаяг Холбоос
 • Тайлбар /Арилжааны гүйцэтгэлийг 2020 оны байдлаар авав/
 • Ultra Responsive
 • Арилжааны шимтгэл / Хувьцаа: 150,0 %
 • Арилжааны шимтгэл / Бонд:
 • Дотоод арилжаа: Тийм
 • Гадаад арилжаа: Үгүй
 • Онлайн захиалга өгөх: Тийм
 • Биечилсэн захиалга: Тийм
 • Арилжааны гүйцэтгэл / Хувьцаа:
 • Арилжааны гүйцэтгэл / Багц:
 • Арилжааны гүйцэтгэл / ЗГ Бонд - анхдагч:
 • Арилжааны гүйцэтгэл / ЗГ Бонд - хоёрдогч:
 • УБ, СБД, 1-р хороо, Даун Таун бюлдинг, 601 тоот

 • (976) 7709-0077

 • /Арилжааны гүйцэтгэлийг 2020 оны байдлаар авав/