Хэрхэн хувьцаагаа сонгох вэ?

Хувьцаа эсвэл бонд худалдан авах нь хөрөнгө оруулагчийн хөрөнгө оруулалтын стратегиас шалтгаална. Ерөнхийдөө хувьцаа нь урт хугацаанд үр өгөөжөө өгдөг бол бонд нь тодорхой хугацаандаа тогтмол хүүгийн орлого өгдөг

Хувьцаа бондын ялгаа

Хувьцаа Бонд
Худалдан авснаар Та тухайн компанийнхаа ЭЗЭМШИГЧ болно. Та тухайн компанид ЗЭЭЛДҮҮЛЭГЧ болно
Үр өгөөж:

Жил бүр ногдол ашиг авна

Ханшийн зөрүүнээс ашиг олно

Хүүгийн орлого авна
Гаргагч Хувьцааг хөрөнгийн бирж дээр компаниуд гаргадаг Бондыг Засгийн газар, компаниуд болон аймаг, нийслэлээс гаргадаг

Та хөрөнгийн зах зээлд оролцож эхэлж байгаа бол таны хамгийн эхний алхам “ЮУ АВАХАА МЭДЭХ”. Харин мэдэхийн тулд хувьцаанд СУУРЬ ШИНЖИЛГЭЭ хийж, санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн утга агуулгыг ойлгодог болох нь чухал.

Тэгж чадвал та биржид бүртгэлтэй хувьцаануудын одоогийн бодит үнэ цэнэ, цаашид өсөлт үзүүлэх боломжийг тодорхойлж, Хөрөнгийн зах зээлийн хамгийн амжилттай Хөрөнгө оруулалтын менежер /тоглогч/ болж, өөрийн хөрөнгөө өсгөж чадна.

Хувьцааны үнэлгээнд анхаар

Бирж дээр хувьцаанууд харилцан адилгүй үнээр зарагддаг /”Сүү”ХК-ийн нэг ширхэг хувьцаа 100,000 төгрөг байхад “Женко Тур Бюро”ХК-ийн хувьцаа 82 төгрөгөөр гэх мэт/.

Харин зарагдаж байгаа үнэ нь тухайн хувьцааг зах зээл бодитойгоор үнэлсэн үнэ үү, бодит бус үнэлсэн үнэ үү гэдгийг тодорхойлох шаардлагатай.

Учир нь зарим хувьцаа зах зээл дээр зарагдах ёстой үнээсээ хэт бага, эсвэл хэт өндөрөөр үнэлэгдэн зарагддаг бөгөөд үүнийг суурь шинжилгээгээр тодорхойлох санхүүгийн аргачлалууд байдаг.

Тухайлбал, Үнэ ашгийн харьцаа /Price to Earnings ratio-PE/

Тооцоолох аргачлал: Үнэ ашгийн харьцаа= Хувьцааны ханш / Нэгж хувьцаанд ногдох ханш

PE харьцааны утга нь < 15-аас бага байвал тухайн компанийн хувьцаа зах зээл дээр багаар үнэлэгдсэн, харин > 20-оос их гарвал өндөрөөр үнэлэгдсэн гэж үздэг. Үнэлгээ бага байх нь цаашид хувьцааны ханш нь өснө, харин их байх нь цаашид хувьцааны ханш буурах магадлалтайг илтгэдэг.

ОЛОН УЛСЫН ШИНЖЭЭЧИД ЭНЭ МЭТ АРГААР ХУДАЛДАН АВАХ ХУВЬЦААГАА ТАНЬЖ МЭДДЭГ ЮМ. *Суурь шинжилгээнд ашиглагддаг тооцооллын дэлгэрэнгүйг эндээс харна уу.

Санхүүгийн ашигт ажиллагаа болон сахилга батад анхаарах

Тухайн компанийн санхүүгийн тайлантай танилцаж, орлого, ашгийн үзүүлэлт нь урт хугацаанд өсөлт үзүүлэх эсэхэд шинжилгээ хийх.

Хувьцаа эзэмшигчдэд хандах хандлагыг анхаарах

Компанийн удирдлагуудын хувьцаа эзэмшигчиддээ хандах хандлагыг сайтар мэдэх хэрэгтэй. Жишээ нь жил бүр хувьцаа эзэмшигчдийнхээ хурлаа хугацаанд нь хуралдуулж байгаа эсэх, мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байгаа эсэх /вэб сайттай, ажиллагаатай/ гэх мэт.

Макро орчны байдалыг анхаарах

Тухайн компанийн харъялагдах салбарын нөхцөл байдал, эрх зүйн орчин, цаашдын өсөх боломж, энэ нь компанид хэрхэн нөлөөлөх талаар судлах.

Бонд нь Хөрөнгийн зах зээлийн хамгийн эрсдэл багатай бүтээгдэхүүнд тооцогддог.

Та бонд худалдаж авснаар тухайн гаргагчид мөнгөө тодорхой хугацаа, хүүтэйгээр зээлж байгаа гэсэн үг.

Та бонд худалдан авахдаа анхаарах гол зүйл бол таньд төлөх хүүгийн хэмжээ. Хүү нь эрсдлийн түвшингээс хамаарч харилцан адилгүй. Тухайлбал, Засгийн газрын бонд худалдан авах нь хамгийн эрсдэл багатай найдвартай хөрөнгө оруулалт байдаг. Тиймээс компанийн бондыг бодвол хүүгийн хэмжээ бага байдаг.

Та бондод хөрөнгө оруулалт хийхийн тулд бондын төрлөөс сонголт хийх, эсвэл аль алинд нь хийх боломжтой.

ӨНӨӨДӨР МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭЭР ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОЛОН АЖ АХУЙН НЭГЖ КОМПАНИУД БОНД ГАРГАН ХУДАЛДАЖ БАЙНА.

Компанийн бонд нь хувьцааг бодвол эрсдэл багатай байдаг. Учир нь үл хөдлөх /хөдлөх, бусад/ хөрөнгөөр баталгаажиж гардаг.

Бондын арилжааны мэдээллийгэндээс харна уу.

ХАДГАЛАМЖААС ЯЛГАРАХ БОНДЫН ДАВУУ ТАЛ

Бонд нь худалдан авагчдаа арилжааны банкны хадгаламжийг бодвол дараах давуу талыг олгодог.

 • 1. Хүүгийн хэмжээ

  Бонд нь хадгаламжийн хүүнээс өндөр хүүгийн орлого өгдөг.

  Тухайлбал,Одоо Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр арилжаалагдаж байгаа Засгийн газрын 3 сарын хугацаатай бондын хүү сарын 1.22%, 7 сарын хугацаатай бондын хүү 1.25% байна. Харин Хөрөнгийн зах зээл дээр хамгийн сүүлд гарсан 1 жилийн хугацаатай “Монгол Мах” компанийн бондын хүү сарын 1.35% байсан.

  Харин Монголбанкны судалгаагаар арилжааны банкуудын 3 сарын хугацаатай хадгаламжийн дундаж хүү 0.9% /сарын/ байгаа бол 6 сарын хугацаатай хадгаламжийн дундаж хүү 1.1% /сарын/, 1 жилийн хугацаатай хадгаламжийн дундаж хүү 1.29% /сарын/ байгаа юм.

 • 2. Хугацаанаас өмнө хүүгээ бүрэн авах

  Бонд эзэмшигч нь шаардлагатай үедээ бондоо хугацаа дуусахаас нь өмнө Хөрөнгийн бирж дээр зарж мөнгөө авч болно. Ингэхдээ эзэмшиж байсан хугацааныхаа хүүг бүтнээр нь авдаг.

  Жишээлбэл, Та “А” компанийн 1 жилийн хугацаатай, жилийн 16.2%-ийн хүүтэй /сарын 1.35%/ бондыг 1,000,000 төгрөгөөр худалдан авсан. Харин 6 сарын дараа бондоо зарахаар шийдсэн ба энэ тохиолдолд та эзэмшигч байсан 6 сарын хүү болох (сарын хүү 1.35 х 6 сар = 8.1%) 81,000 төгрөгөө авна.

  Харин арилжааны банкны хувьд хадгаламжаа хугацаанаас нь өмнө авах тохиолдолд анх санал болгосон хүүгээ бууруулж өгдгийг та бид мэднэ.

 • 3. Бирж дээр ханшийн зөрүүнээс ашиг хүртэх

  Бонд эзэмшигч нь Хөрөнгийн бирж дээр бондоо хугацаанаас нь өмнө анх худалдаж авсан үнээсээ өндөрөөр арилжаалах замаар нэмэлт ашиг олох боломжтой. Ингэснээр хүүгийн орлого болон ханшийн зөрүүний ашгийг хүртэнэ.

 • 4. Татвараас чөлөөлөгдөх

  Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр зарагдаж байгаа Засгийн газрын бондын хүүгийн орлого нь Орлогын албан татвараас чөлөөлөгдсөн байдаг.

 • 5. Барьцаа баталгаа болгох

  Бонд эзэмшигч нь өөрийн эзэмшиж буй бондыг төлбөрийн болон бусад аливаа баталгааны барьцаа болгох боломжтой. Ялангуяа Засгийн газрын бонд.