Мэдээ

(2021.09.22, 13.00) МХБ-ийн энэ өдрийн арилжаагаар 1.79 сая ширхэг үнэт цаас 581.6 сая төгрөгөөр зарагдсан байна.
( Индексийн хөдөлгөөн - 2021.09.22, 13.00 )
Ард санхүүгийн нэгдэл /MSE:AARD/ болон Монгол HD телевиз тэргүүтэй хэд хэдэн компани Тэнгэрлиг медиа групп /MSE:HCH/-д хөрөнгө оруулалт хийж, бизнесийн нэгдлийг үүсгэж байгаа.
(2021.09.21, 13.00) Пүрэв гарагт үнэт цаасны хоёрдогч зах дээр 1.1 сая ширхэг үнэт цаас 431.9 сая төгрөгөөр арилжигдав.
( Индексийн хөдөлгөөн - 2021.09.21, 13.00 )