Мэдээ

2019.05.20: Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр 1.8 сая ширхэг үнэт цаас арилжигдан 156.2 сая төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн байна.
Даваа гарагт хөрөнгийн зах зээлийн ТОП-20 индекс өмнөх хаалтаас -72.91 нэгжээр буюу 0.36%-иар буурч 20,173.72 нэгжид хүрэв.
www.marketinfo.mn сайтын зүгээс сар бүр хөрөнгө оруулагчдад шийдвэр гаргахад нь туслах зорилгоор зах зээл дээр Тренд болж буй хувьцааг танилцуулж байгаа.
Компанийн тухай хуульд заасны дагуу Хувьцаат компаниуд нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг жил бүрийн 5-р сарын 1-ны дотор зарлан хуралдуулах үүрэгтэй байдаг.
МХБ-ийн үнэт цаасны II ангилалд бүртгэлтэй Тахько /MSE:TAH/ болон Материалимпекс /MSE:MIE/ компаниуд ногдол ашгаа хувьцаа эзэмшигчиддээ олгосон байна.