Мэдээ

I зэрэглэлийн хувьцааны хөдөлгөөнийг илэрхийлж буй МSE-А индекс -0.68% (-81.59 нэгж)-иар буурсан бол МSE-В индекс -0.05% (-5.68 нэгж)-иар мөн буурлаа.
Лхагва гарагт ТОП-20 индекс +0.96% (+319.44 нэгж)-иар өсч 33,574.0 нэгж хүрсэн бол МSE-А индекс +0.17% (+20.19 нэгж)-иар мөн өссөнөөр 11,991.26 нэгжид хаагдлаа.
www.marketinfo.mn - #142
Богд банк [MSE:BOGD]-ны зүгээс нэгж хувьцаагаа 1:20 дахин хуваахаар төлөвлөж байна. Тус компани одоогоор 62.5 сая ширхэг хувьцаатай ба дээрх хуваагдлын дүнд 1.25 тэрбум ширхэг хувьцаатай болохоор байгаа юм.
Финтект суурилсан зээлийн үйлчилгээ үзүүлдэг Лэндмн ББСБ [MSE:LEND]-ийн хувьцаа мягмар гарагт -1.47₮-өөр унаснаар 29.56₮-т хаагдлаа.