Мэдээ

(2021.03.01, 13.00) 3-р сарын хамгийн эхний өдөр 3.5 сая ширхэг үнэт цаас 1.4 тэрбум төгрөгөөр арилжигдсан байна.
( Индексийн хөдөлгөөн - 2021.03.01, 13.00 )
Зөв хувьцааны хөрөнгө оруулалт нь танд өгөөж өгөх бол буруу хөрөнгө оруулалт нь таны мөнгийг эрсдэлд /бууруулна/ оруулна. Иймд та хувьцаа худалдан авах гэж байгаа бол үүнд бэлэн байх ёстой.
Дотоодын арилжааны банкуудын хадгаламжийн хүү буурч нэг оронтой тоонд орж байгаа нь иргэдийг хөрөнгийн зах зээлд оруулах хөшүүрэг болж байна.
(2021.02.26, 13.00) Баасан гарагт Монголын хөрөнгийн бирж дээр 3.9 сая ширхэг үнэт цаас арилжигдаж, 2.1 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийгджээ.