Мэдээ

[2022.01.26, 13.00] Өнөөдөр үнэт цаасны хоёрдогч зах дээр 1.4 сая ширхэг үнэт цаас арилжигдаж, 385.7 сая төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн байна.
( Индексийн хөдөлгөөн - 2022.01.26, 13.00 )
( Индексийн хөдөлгөөн - 2022.01.25, 13.00 )
[2022.01.25, 13.00] Монголын хөрөнгийн бирж дээр энэ өдөр 36 хувьцаат компанийн 1.1 сая хувьцаа 356.6 сая төгрөгөөр арилжигдлаа.
МХБ-ээс жил бүрийн 1 сард ТОП-20 индексийн багцаа шинэчилдэг билээ.