Мэдээ

2019.07.22: МХБирж дээр энэ өдөр 20 хувьцаат компанийн 265,742 ширхэг хувьцаа зарагдаж, нийт 56.45 сая төгрөгийн гүйлгээ хийгдлээ.
Шинэ долоо хоногийн эхний өдөр ТОП-20 индекс 23.86 нэгжээр буюу 0.12%-иар өсч 20,636.09 нэгжид хаагдсан бөгөөд индексийн өсөлтийг I ангилалын 4 компанийн хувьцааны ханш, II ангилалын 2 хувьцааны ханш дэмжлээ.
ТОП-20 индексийн сагсанд багтаж буй Говь /MSE:GOV/ хувьцаат компани 2019 оны эхний хагас жилд 3.9 тэрбум төгрөг буюу нэгж хувьцаандаа EPS=5.11₮-ийн ашигтай ажилласан байна.
Үл хөдлөх хөрөнгөө түрээслэн орлого олж буй Улсын их дэлгүүр /MSE:UID/ компани 2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлангаа танилцуулав.
Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниуд 2019 оны хагас жилийн санхүүгийн үр дүнгээ танилцуулж эхлээд байгаа.