Мэдээ

Өнөөдрийн үнэт цаасны арилжааны үр дүнд ТОП-20 индекс өмнөх хаалтаас 69.0 нэгж буюу 0.49%-иар өсч 14,241.62 нэгжид хаагдлаа.
Монголын Хөрөнгийн Биржийн 134 дэх өдрийн арилжаагаар 315,457 ширхэг үнэт цаас арилжигдаж, 377.0 сая төгрөгийн арилжаа хийгдлээ.
Монголын Хөрөнгийн Биржийн I ангилалд бүртгэлтэй АПУ /MSE:APU/ компанийн хувьцаа сүүлийн хэдэн өдөр хөрөнгө оруулагчдын дунд өндөр эрэлттэй байна.
Сангийн яамнаас энэ сарын 16, 18 болон 19-ний өдөр нийт зах зээл дээр 168,057 ширхэг бонд худалдаж, нийт 16.18 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт татлаа.
Зах зээлийн голлох ТОП-20 болон MSE ALL индексүүд өсөлттэй хаагдснаар 8 дараалсан өсөлтийг үзүүлэв.

Арилжааны тойм: 2017-07-20

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
GOV 14920 930 6,65%
BAN 1914 116 6,45%
SHG 2125 100 4,94%
ADL 2165 67 3,19%
MRX 54,37 0,37 0,69%
SUU 138,06 0,789996 0,58%
SUL 45600 200 0,44%
TCK 22000 60 0,27%
MNP 385,88 0,88 0,23%
HSX 1400 1 0,07%
TAH 19000 10 0,05%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
HGN 99,5 -12,55 -11,20%
JTB 63,7 -4,26 -6,27%
SHV 2096 -110 -4,99%
UID 470,92 -24,08 -4,86%
MMX 2400 -93 -3,73%
TTL 5265 -200 -3,66%
MCH 550 -8 -1,43%
APU 428,36 -3,11 -0,72%
BNG 37000 -20 -0,05%
Cимбол Ширхэг
APU 126 174
JTB 118 978
SUU 39 813
MRX 11 751
MCH 2 770
Cимбол Мөнгөн дүн
MRX 638 939
ADL 259 750
APU 54 047 368
BAN 746 484
BNG 2 072 020