Мэдээ

(2021.05.07, 13.00) Баасан гарагт МХБирж дээр 994,301 ширхэг үнэт цаас 453.1 төгрөгөөр зарагдав.
Улсын их дэлгүүр /MSE:UID/ компани өөрийн барилгыг гуравдагч этгээдэд барьцаалуулах эрхийг “Номин холдинг” ХХК-д өгөхөөр ТУЗ-өөс санал гаргаж, хувьцаа эзэмшигчдээр хэлэлцүүлэх гэж байгаа талаар бид өмнө мэдээлж байсан.
(2021.05.06, 13.00) Энэ өдөр үнэт цаасны хоёрдогч зах дээр 3.36 сая ширхэг үнэт цаас арилжигдаж, 1.27 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн байна.
( Индексийн хөдөлгөөн - 2021.05.06, 13.00 )
2021 оны эхний 4 сарын байдлаар Монголын хөрөнгийн бирж дээр 100 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хувьцааны арилжаа явагдаад байна.