Мэдээ

Арилжааны дүнд ТОП-20 индекс -1.71% (-575.19 нэгж)-иар унаж 33,158.95 нэгжид, МSE-А индекс +1.07% (+128.52 нэгж)-иар өсч 12,130.70 нэгж, МSE-В индекс +1.10% (+126.17 нэгж)-иар өссөнөөр 11,587.40 нэгжид хаагдав.
[2022.06.23] ӨНӨӨДРИЙН ОНЦЛОХ - 5
Таванбогд группын удирдлагын зүгээс өөрийн бүрэлдэхүүнд байдаг “Улаанбаатар гурилХХК болон “Мон бийф”ХХК-г хувьцаат компани болгоно гэж зарлаж байсан билээ.
Өнөөдрийн хувьцааны II зэрэглэлийн хувьцааны хөдөлгөөнийг илэрхийлж байдаг МSE-В индекс -1.11% (-129.07 нэгж)-ийн уналт үзүүлж 11,461.23 нэгж хүрлээ.
[2022.06.22] ӨНӨӨДРИЙН ОНЦЛОХ - 5