Мэдээ

(2020.12.04, 13.00) Өнөөдрийн арилжаагаар МХБирж дээр 128,193 ширхэг үнэт цаас арилжигдаж, 22.2 сая төгрөгийн гүйлгээ хийгдэв.
(2020.12.04, 13.00) Баасан гарагт I ангилалын МSE-А индекс өмнөх хаалтаас +62.24 нэгж буюу +0.77%-ийн өсөлт үзүүлэн 8,179.24 нэгжид хаагдсан бол II ангилалын MSE-В индекс -30.56 нэгж буюу -0.42%-иар буурч 7,326.15 нэгжид хүрэв.
Энэ өдөр АПУ /MSE:APU/ компанийн зах зээлийн үнэлгээ +2.9 тэрбум төгрөгөөр өссөн бол төвийн бүсийн эрчим хүчний нүүрсний гол нийлүүлэгч Шивээ овоо /MSE:SHV/-ийн үнэлгээ -2.7 тэрбум буурлаа.
(2020.12.03, 13.00) Мягмар гарагийн арилжаагаар 79,751 ширхэг үнэт цаас арилжигдаж, 36.7 сая төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн байна.
(2020.12.03, 13.00) Өнөөдрийн арилжааны үр дүнд I ангилалын МSE-А индекс +36.19 нэгж буюу +0.45%-ийн өсөлт үзүүлэн 8,117.58 нэгжид хаагдсан бол II ангилалын MSE-В индекс +31.58 нэгж буюу +0.43%-иар өсч 7,356.71 нэгжид хаагдав.