Мэдээ

Долоо хоногийн сүүлийн өдөр зах зээлийн нэгдсэн MSE ALL индекс өмнөх хаалтаас 8.14 нэгж буюу 0.70%-иар өсч 1,178.82 нэгжид хүрснээр түүхэн дээд хэмжээнд хүрлээ.
2017.11.17: Энэ долоо хоногийн сүүлийн өдөр үнэт цаасны хоёрдогч зах зээл дээр 174,953 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, 88.98 сая төгрөгийн гүйлгээ хийгдлээ.
2017.11.16: Монголын Хөрөнгийн Биржийн хоёрдогч зах дээр 226,237 ширхэг үнэт цаас нийт 106.22 сая төгрөгөөр арилжигдлаа.
Өнөөдрийн үнэт цаасны арилжааны үр дүнд зах зээлийн нэгдсэн MSE ALL индекс өмнөх хаалтаас 1.50 нэгж буюу 0.13%-иар өсч 1,170.68 нэгжид хүрсэн байна.
2017.11.15: Энэ өдрийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 107,273 ширхэг үнэт цаас нийт 64.23 сая төгрөгөөр арилжигдсан байна.

Арилжааны тойм: 2017-11-17

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MIB 138 18 15,00%
ITL 132,25 17,25 15,00%
HCH 356,55 46,5 15,00%
BUK 482 62 14,76%
NIE 969,23 89,23 10,14%
ADL 2999 249 9,05%
HBO 64,9 4,9 8,17%
ALI 460 11 2,45%
MMX 2753 64 2,38%
TUS 335 5,04999 1,53%
RMC 38,37 0,37 0,97%
GOV 23960 140 0,59%
UID 505 1,73999 0,35%
SHG 2205 5 0,23%
SUU 224,67 0,179995 0,08%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
UBH 14950 -1050 -6,56%
SHV 2247 -45 -1,96%
TTL 9390 -50 -0,53%
JTB 62 -0,279999 -0,45%
APU 798,96 -2,51998 -0,31%
Cимбол Ширхэг
APU 61 499
SUU 43 609
ITL 32 579
RMC 30 997
SHG 2 189
Cимбол Мөнгөн дүн
ADL 14 995
ALI 13 340
APU 49 135 357
BEU 170 400
BUK 24 100