Мэдээ

Шинэ долоо хоногийн эхний өдөр хөрөнгийн захын гол индексүүд дахин унав. ТОП-20 индекс гэхэд өмнөх хаалтаас -113.66 нэгжээр буюу -0.09%-иар унаж 18,885.36 нэгжид хаагдлаа.
2020.01.27: Монголын Хөрөнгийн Биржийн арилжаагаар 31 хувьцаат компанийн 586,300 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, 336.6 сая төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн байна.
2020.01.24: Баасан гарагт 18 компанийн 907,212 ширхэг хувьцаа 523.2 сая төгрөгөөр зарагдав. Энэ долоо хоногийн хувьд нийтдээ 2.9 тэрбум төгрөгийн хувьцааны арилжаа явагдаад байна.
Энэ долоо хоногийн сүүлийн өдөр ТОП-20 индекс дахин буурч хаагдснаар сүүлийн 4 өдөр дараалан буурлаа. Ингэснээр тус индекс 18,000 нэгж рүү буусан байна.
2020.01.22: Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр 27 компанийн 1.3 сая ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нийт 772.3 сая төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн байна.