Мэдээний дэлгэрэнгүй

2017-09-11
0 сэтгэгдэл

Энэ оны эхний 8 сарын байдлаар 8,912 хөрөнгө оруулагч үнэт цаасны компаниар дамжуулан үнэт цаасны дансаа шинээр нээлгэсэн байна. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 7 дахин буурав.

Бүтцээр нь харвал, нийт дансаа нээлгэгчдийн 98.2% нь дотоодын иргэд байгаа бол 1%-ийг гадаадын иргэд, 0.8%-ийг дотоодын аж ахуйн нэгжүүд, үлдсэн 0.1%-ийг гадны аж ажуйн нэгж эзэлсэн байна.

Харин 8-р сарын тухайд 926 шинэ данс нээгдсэн ба үүнээс 910 дотоодын иргэн, гадаадын 11 иргэн, дотоодын 4, гадаадын 1 аж ахуйн нэгж нээлгэсэн талаар ҮЦТХТөвөөс мэдээллээ.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжааны тойм: 2018-01-18

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
JLT 126,35 15,91 14,41%
EAZ 480 55 12,94%
NEH 22000 2440 12,47%
GNR 400 23,09 6,13%
ETR 105 6 6,06%
TTL 10790 570 5,58%
HBO 66,35 2,55 4,00%
MIK 11500 400 3,60%
ATR 77150 2150 2,87%
SHV 2299 34 1,50%
MMX 2650 39 1,49%
SUU 251,09 0,470005 0,19%
GOV 24000 40 0,17%
BDS 1200 1 0,08%
MVO 1550 1 0,06%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
JGV 3515 -616 -14,91%
MCH 500,22 -47,98 -8,75%
MIE 9000 -500 -5,26%
AOI 2275 -126 -5,25%
TCK 23940 -880 -3,55%
UID 486,49 -6,76 -1,37%
JIV 1534 -18 -1,16%
ITL 164,37 -0,960002 -0,58%
APU 702,21 -3,87002 -0,55%
EER 3696 -9 -0,24%
MNP 610 -0,969971 -0,16%
Cимбол Ширхэг
APU 73 187
SUU 22 901
ITL 18 691
JIV 4 487
HBO 4 213
Cимбол Мөнгөн дүн
AAR 48 012
AOI 54 600
APU 51 392 872
ATI 13 200
ATR 540 000