Мэдээний дэлгэрэнгүй

2017-09-11
0 сэтгэгдэл

Энэ оны эхний 8 сарын байдлаар 8,912 хөрөнгө оруулагч үнэт цаасны компаниар дамжуулан үнэт цаасны дансаа шинээр нээлгэсэн байна. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 7 дахин буурав.

Бүтцээр нь харвал, нийт дансаа нээлгэгчдийн 98.2% нь дотоодын иргэд байгаа бол 1%-ийг гадаадын иргэд, 0.8%-ийг дотоодын аж ахуйн нэгжүүд, үлдсэн 0.1%-ийг гадны аж ажуйн нэгж эзэлсэн байна.

Харин 8-р сарын тухайд 926 шинэ данс нээгдсэн ба үүнээс 910 дотоодын иргэн, гадаадын 11 иргэн, дотоодын 4, гадаадын 1 аж ахуйн нэгж нээлгэсэн талаар ҮЦТХТөвөөс мэдээллээ.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжааны тойм: 2018-03-19

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
LEN 43,71 5,7 15,00%
SUN 667,75 87 14,98%
HMK 2327 303 14,97%
JGV 6950 875 14,40%
NEH 24000 3000 14,29%
TTL 13300 1450 12,24%
HGN 100 8,08 8,79%
JIV 1579 118 8,08%
EER 3849 249 6,92%
TEX 16000 990 6,60%
BHL 425 25 6,25%
BUK 415 15 3,75%
SHG 2460 70 2,93%
GOV 24000 40 0,17%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
GHC 10300 -1800 -14,88%
ABH 1000 -150 -13,04%
TAH 16000 -2000 -11,11%
SUL 100000 -11700 -10,47%
ADL 2700 -85 -3,05%
MNS 2800 -87 -3,01%
APU 651,64 -19,22 -2,86%
ITL 135 -3,67999 -2,65%
SHV 2000 -52 -2,53%
BAN 1953 -31 -1,56%
JTB 70 -1 -1,41%
GTL 19000 -200 -1,04%
SUU 243 -2 -0,82%
DZG 172 -1 -0,58%
RMC 36,9 -0,1 -0,27%
HBO 68,9 -1,52588E-06 0,00%
Cимбол Ширхэг
LEN 525 114
APU 79 621
RMC 33 925
TTL 16 729
JIV 5 900
Cимбол Мөнгөн дүн
ABH 50 000
ADL 2 804 203
APU 52 066 142
BAN 1 440 344
BHL 98 600