Мэдээний дэлгэрэнгүй

2017-09-11
0 сэтгэгдэл

Энэ оны эхний 8 сарын байдлаар 8,912 хөрөнгө оруулагч үнэт цаасны компаниар дамжуулан үнэт цаасны дансаа шинээр нээлгэсэн байна. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 7 дахин буурав.

Бүтцээр нь харвал, нийт дансаа нээлгэгчдийн 98.2% нь дотоодын иргэд байгаа бол 1%-ийг гадаадын иргэд, 0.8%-ийг дотоодын аж ахуйн нэгжүүд, үлдсэн 0.1%-ийг гадны аж ажуйн нэгж эзэлсэн байна.

Харин 8-р сарын тухайд 926 шинэ данс нээгдсэн ба үүнээс 910 дотоодын иргэн, гадаадын 11 иргэн, дотоодын 4, гадаадын 1 аж ахуйн нэгж нээлгэсэн талаар ҮЦТХТөвөөс мэдээллээ.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжааны тойм: 2017-11-17

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MIB 138 18 15,00%
ITL 132,25 17,25 15,00%
HCH 356,55 46,5 15,00%
BUK 482 62 14,76%
NIE 969,23 89,23 10,14%
ADL 2999 249 9,05%
HBO 64,9 4,9 8,17%
ALI 460 11 2,45%
MMX 2753 64 2,38%
TUS 335 5,04999 1,53%
RMC 38,37 0,37 0,97%
GOV 23960 140 0,59%
UID 505 1,73999 0,35%
SHG 2205 5 0,23%
SUU 224,67 0,179995 0,08%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
UBH 14950 -1050 -6,56%
SHV 2247 -45 -1,96%
TTL 9390 -50 -0,53%
JTB 62 -0,279999 -0,45%
APU 798,96 -2,51998 -0,31%
Cимбол Ширхэг
APU 61 499
SUU 43 609
ITL 32 579
RMC 30 997
SHG 2 189
Cимбол Мөнгөн дүн
ADL 14 995
ALI 13 340
APU 49 135 357
BEU 170 400
BUK 24 100