Мэдээний дэлгэрэнгүй

2017-09-12
0 сэтгэгдэл

Лондон хотод төвтэй FTSE Расселл компанийн Засаглалын зөвлөлийн хурал энэ 9-р сард хуралдаж, Монголын Хөрөнгийн зах зээлийг Хөгжиж буй зах зээл /Frontier market / ангилалд багтаах эсэх шийдвэрээ гаргах хүлээттэй байна.

Бид өмнө мэдээлж байсанчлан манай улс нь 2012 оноос хойш дээрх ангилалд орохоор “Ажиглалтын жагсаалт” /FTSE Watch List/ -д нь багтаж байгаа боловч компанийн тавьж буй шаардлагыг хангаж чадахгүй байсаар өнөөдрийг хүрсэн билээ.

Хамгийн сүүлд гэхэд тус компанийн зүгээс 2017.04.04-ний өдөр Монголын Хөрөнгийн Биржид албан захидал ирүүлж, Хөгжиж буй зах зээл ангилалд багтахад тулгараад буй дараах асуудлуудыг 2017 оны 8-р сард багтаан шийдвэрлээгүй тохиолдолд “Ажиглалтын жагсаалт”-аас хасах нөхцөл байдал үүссэнийг мэдэгдсэн. Үүнд: 

- Prefunding буюу арилжаанд оролцохын тулд мөнгөн хөрөнгийг 100% урьдчилан байршуулдаг  системийг халах;
- DvP буюу төлбөрийн эсрэг нийлүүлэлтийн зарчмыг арилжааны системд нэвтрүүлэх;
- Олон улсын кастодион банкийг зах зээлд бий болгох.

Харин МХБ-ээс үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулагч болон оролцогч байгууллагууд хамтран дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаагаа мэдэгдэж байгаа. Энэхүү анилалд орох нь манай зах зээлийн хувьд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж, гадны томоохон хөрөнгө оруулагчид орж ирэх үүд нээгдэх ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа юм.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжааны тойм: 2017-09-20

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
IBA 3295 295 9,83%
SHG 2352 139 6,28%
MCH 554,27 24,27 4,58%
UID 520 20 4,00%
JTB 55,75 1,26 2,31%
SHV 2350 50 2,17%
HRM 145 3 2,11%
MMX 2431 31 1,29%
TTL 9220 85 0,93%
SUU 165,8 0,900006 0,55%
BAN 2491 11 0,44%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
APU 600,5 -53,1 -8,12%
ATI 1200 -100 -7,69%
ADL 2503 -96 -3,69%
RMC 41,91 -0,889999 -2,08%
GOV 19040 -360 -1,86%
MNP 380,26 -4,74 -1,23%
MIK 10880 -120 -1,09%
Cимбол Ширхэг
APU 106 337
SUU 60 152
JTB 48 040
BUK 17 803
RMC 13 695
Cимбол Мөнгөн дүн
ADL 145 180
APU 63 854 916
ATI 186 000
BAN 418 440
BDS 756 000