Мэдээний дэлгэрэнгүй

2017-09-12
0 сэтгэгдэл

Лондон хотод төвтэй FTSE Расселл компанийн Засаглалын зөвлөлийн хурал энэ 9-р сард хуралдаж, Монголын Хөрөнгийн зах зээлийг Хөгжиж буй зах зээл /Frontier market / ангилалд багтаах эсэх шийдвэрээ гаргах хүлээттэй байна.

Бид өмнө мэдээлж байсанчлан манай улс нь 2012 оноос хойш дээрх ангилалд орохоор “Ажиглалтын жагсаалт” /FTSE Watch List/ -д нь багтаж байгаа боловч компанийн тавьж буй шаардлагыг хангаж чадахгүй байсаар өнөөдрийг хүрсэн билээ.

Хамгийн сүүлд гэхэд тус компанийн зүгээс 2017.04.04-ний өдөр Монголын Хөрөнгийн Биржид албан захидал ирүүлж, Хөгжиж буй зах зээл ангилалд багтахад тулгараад буй дараах асуудлуудыг 2017 оны 8-р сард багтаан шийдвэрлээгүй тохиолдолд “Ажиглалтын жагсаалт”-аас хасах нөхцөл байдал үүссэнийг мэдэгдсэн. Үүнд: 

- Prefunding буюу арилжаанд оролцохын тулд мөнгөн хөрөнгийг 100% урьдчилан байршуулдаг  системийг халах;
- DvP буюу төлбөрийн эсрэг нийлүүлэлтийн зарчмыг арилжааны системд нэвтрүүлэх;
- Олон улсын кастодион банкийг зах зээлд бий болгох.

Харин МХБ-ээс үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулагч болон оролцогч байгууллагууд хамтран дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаагаа мэдэгдэж байгаа. Энэхүү анилалд орох нь манай зах зээлийн хувьд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж, гадны томоохон хөрөнгө оруулагчид орж ирэх үүд нээгдэх ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа юм.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжааны тойм: 2018-03-19

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
LEN 43,71 5,7 15,00%
SUN 667,75 87 14,98%
HMK 2327 303 14,97%
JGV 6950 875 14,40%
NEH 24000 3000 14,29%
TTL 13300 1450 12,24%
HGN 100 8,08 8,79%
JIV 1579 118 8,08%
EER 3849 249 6,92%
TEX 16000 990 6,60%
BHL 425 25 6,25%
BUK 415 15 3,75%
SHG 2460 70 2,93%
GOV 24000 40 0,17%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
GHC 10300 -1800 -14,88%
ABH 1000 -150 -13,04%
TAH 16000 -2000 -11,11%
SUL 100000 -11700 -10,47%
ADL 2700 -85 -3,05%
MNS 2800 -87 -3,01%
APU 651,64 -19,22 -2,86%
ITL 135 -3,67999 -2,65%
SHV 2000 -52 -2,53%
BAN 1953 -31 -1,56%
JTB 70 -1 -1,41%
GTL 19000 -200 -1,04%
SUU 243 -2 -0,82%
DZG 172 -1 -0,58%
RMC 36,9 -0,1 -0,27%
HBO 68,9 -1,52588E-06 0,00%
Cимбол Ширхэг
LEN 525 114
APU 79 621
RMC 33 925
TTL 16 729
JIV 5 900
Cимбол Мөнгөн дүн
ABH 50 000
ADL 2 804 203
APU 52 066 142
BAN 1 440 344
BHL 98 600