Мэдээний дэлгэрэнгүй

2017-09-12
0 сэтгэгдэл

Лондон хотод төвтэй FTSE Расселл компанийн Засаглалын зөвлөлийн хурал энэ 9-р сард хуралдаж, Монголын Хөрөнгийн зах зээлийг Хөгжиж буй зах зээл /Frontier market / ангилалд багтаах эсэх шийдвэрээ гаргах хүлээттэй байна.

Бид өмнө мэдээлж байсанчлан манай улс нь 2012 оноос хойш дээрх ангилалд орохоор “Ажиглалтын жагсаалт” /FTSE Watch List/ -д нь багтаж байгаа боловч компанийн тавьж буй шаардлагыг хангаж чадахгүй байсаар өнөөдрийг хүрсэн билээ.

Хамгийн сүүлд гэхэд тус компанийн зүгээс 2017.04.04-ний өдөр Монголын Хөрөнгийн Биржид албан захидал ирүүлж, Хөгжиж буй зах зээл ангилалд багтахад тулгараад буй дараах асуудлуудыг 2017 оны 8-р сард багтаан шийдвэрлээгүй тохиолдолд “Ажиглалтын жагсаалт”-аас хасах нөхцөл байдал үүссэнийг мэдэгдсэн. Үүнд: 

- Prefunding буюу арилжаанд оролцохын тулд мөнгөн хөрөнгийг 100% урьдчилан байршуулдаг  системийг халах;
- DvP буюу төлбөрийн эсрэг нийлүүлэлтийн зарчмыг арилжааны системд нэвтрүүлэх;
- Олон улсын кастодион банкийг зах зээлд бий болгох.

Харин МХБ-ээс үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулагч болон оролцогч байгууллагууд хамтран дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаагаа мэдэгдэж байгаа. Энэхүү анилалд орох нь манай зах зээлийн хувьд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж, гадны томоохон хөрөнгө оруулагчид орж ирэх үүд нээгдэх ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа юм.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжааны тойм: 2018-01-18

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
JLT 126,35 15,91 14,41%
EAZ 480 55 12,94%
NEH 22000 2440 12,47%
GNR 400 23,09 6,13%
ETR 105 6 6,06%
TTL 10790 570 5,58%
HBO 66,35 2,55 4,00%
MIK 11500 400 3,60%
ATR 77150 2150 2,87%
SHV 2299 34 1,50%
MMX 2650 39 1,49%
SUU 251,09 0,470005 0,19%
GOV 24000 40 0,17%
BDS 1200 1 0,08%
MVO 1550 1 0,06%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
JGV 3515 -616 -14,91%
MCH 500,22 -47,98 -8,75%
MIE 9000 -500 -5,26%
AOI 2275 -126 -5,25%
TCK 23940 -880 -3,55%
UID 486,49 -6,76 -1,37%
JIV 1534 -18 -1,16%
ITL 164,37 -0,960002 -0,58%
APU 702,21 -3,87002 -0,55%
EER 3696 -9 -0,24%
MNP 610 -0,969971 -0,16%
Cимбол Ширхэг
APU 73 187
SUU 22 901
ITL 18 691
JIV 4 487
HBO 4 213
Cимбол Мөнгөн дүн
AAR 48 012
AOI 54 600
APU 51 392 872
ATI 13 200
ATR 540 000