Мэдээний дэлгэрэнгүй

2017-09-12
0 сэтгэгдэл

Лондон хотод төвтэй FTSE Расселл компанийн Засаглалын зөвлөлийн хурал энэ 9-р сард хуралдаж, Монголын Хөрөнгийн зах зээлийг Хөгжиж буй зах зээл /Frontier market / ангилалд багтаах эсэх шийдвэрээ гаргах хүлээттэй байна.

Бид өмнө мэдээлж байсанчлан манай улс нь 2012 оноос хойш дээрх ангилалд орохоор “Ажиглалтын жагсаалт” /FTSE Watch List/ -д нь багтаж байгаа боловч компанийн тавьж буй шаардлагыг хангаж чадахгүй байсаар өнөөдрийг хүрсэн билээ.

Хамгийн сүүлд гэхэд тус компанийн зүгээс 2017.04.04-ний өдөр Монголын Хөрөнгийн Биржид албан захидал ирүүлж, Хөгжиж буй зах зээл ангилалд багтахад тулгараад буй дараах асуудлуудыг 2017 оны 8-р сард багтаан шийдвэрлээгүй тохиолдолд “Ажиглалтын жагсаалт”-аас хасах нөхцөл байдал үүссэнийг мэдэгдсэн. Үүнд: 

- Prefunding буюу арилжаанд оролцохын тулд мөнгөн хөрөнгийг 100% урьдчилан байршуулдаг  системийг халах;
- DvP буюу төлбөрийн эсрэг нийлүүлэлтийн зарчмыг арилжааны системд нэвтрүүлэх;
- Олон улсын кастодион банкийг зах зээлд бий болгох.

Харин МХБ-ээс үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулагч болон оролцогч байгууллагууд хамтран дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаагаа мэдэгдэж байгаа. Энэхүү анилалд орох нь манай зах зээлийн хувьд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж, гадны томоохон хөрөнгө оруулагчид орж ирэх үүд нээгдэх ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа юм.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжааны тойм: 2017-11-17

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MIB 138 18 15,00%
ITL 132,25 17,25 15,00%
HCH 356,55 46,5 15,00%
BUK 482 62 14,76%
NIE 969,23 89,23 10,14%
ADL 2999 249 9,05%
HBO 64,9 4,9 8,17%
ALI 460 11 2,45%
MMX 2753 64 2,38%
TUS 335 5,04999 1,53%
RMC 38,37 0,37 0,97%
GOV 23960 140 0,59%
UID 505 1,73999 0,35%
SHG 2205 5 0,23%
SUU 224,67 0,179995 0,08%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
UBH 14950 -1050 -6,56%
SHV 2247 -45 -1,96%
TTL 9390 -50 -0,53%
JTB 62 -0,279999 -0,45%
APU 798,96 -2,51998 -0,31%
Cимбол Ширхэг
APU 61 499
SUU 43 609
ITL 32 579
RMC 30 997
SHG 2 189
Cимбол Мөнгөн дүн
ADL 14 995
ALI 13 340
APU 49 135 357
BEU 170 400
BUK 24 100