Мэдээний дэлгэрэнгүй

2017-09-12
0 сэтгэгдэл

Өнөөдрийн үнэт цаасны арилжааны үр дүнд зах зээлийн голлох ТОП-20 индекс өмнөх хаалтаас 210.72 нэгж буюу 1.30%-иар өсч 16,400.39 нэгжид хаагдав.

Индексийн өсөлтийг сагсанд нь багтаж буй I ангилалын 3 хувьцааны ханш, II ангилалын 4 хувьцааны ханш өссөн дэмжсэн байна. Үүнд:

I ангилалын тухайд:
- АПУ /MSE:APU/-ийн хувьцааны ханш 2.01%-иар
- Говь /MSE:GOV/-ийн хувьцааны ханш 4.13%-иар
- Сүү /MSE:SUU/-ийн хувьцааны ханш 0.10%-иар
II ангилалын тухайд:
- Тавантолгой /MSE:TTL/-ийн ханш 0.13%-иар
- Ариг гал /MSE:EER/-ийн ханш 10.72%-иар
- Монгол шуудан /MSE:MNP/-ийн ханш 1.05%-иар

Харин зах зээлийн нэгдсэн MSE ALL индексийн хувьд -1.10 нэгж буюу 0.11%-иар буурч 986.05 нэгжид хаагдсан бөгөөд индекс буурахад Мик холдинг /MSE:MIK/-ийн хувьцааны ханш -6.30%-иар, Багануур /MSE:BAN/-ийн ханш -3.45%-иар буурсан нь нөлөөлөв.

www.marketinfo.mn сайтаас тооцож байгаа салбарын индексийн хувьд 10 салбарын индекст өөрчлөлт гарсан бөгөөд 4 салбарын индекс өсч, 6 салбарын индекс буурчээ.

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарын хувьцааны MLI индекс 3.12%-ийн өсөлт үзүүлж 176.43 нэгжид хүрснээр сүүлийн 3 өдөр дараалан өслөө. Санхүүгийн салбарын MFS индекс -5.27%-иар унаж 84.41% нэгжид хүрэв.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжааны тойм: 2017-11-17

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MIB 138 18 15,00%
ITL 132,25 17,25 15,00%
HCH 356,55 46,5 15,00%
BUK 482 62 14,76%
NIE 969,23 89,23 10,14%
ADL 2999 249 9,05%
HBO 64,9 4,9 8,17%
ALI 460 11 2,45%
MMX 2753 64 2,38%
TUS 335 5,04999 1,53%
RMC 38,37 0,37 0,97%
GOV 23960 140 0,59%
UID 505 1,73999 0,35%
SHG 2205 5 0,23%
SUU 224,67 0,179995 0,08%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
UBH 14950 -1050 -6,56%
SHV 2247 -45 -1,96%
TTL 9390 -50 -0,53%
JTB 62 -0,279999 -0,45%
APU 798,96 -2,51998 -0,31%
Cимбол Ширхэг
APU 61 499
SUU 43 609
ITL 32 579
RMC 30 997
SHG 2 189
Cимбол Мөнгөн дүн
ADL 14 995
ALI 13 340
APU 49 135 357
BEU 170 400
BUK 24 100