Мэдээний дэлгэрэнгүй

2017-09-12
0 сэтгэгдэл

Өнөөдрийн үнэт цаасны арилжааны үр дүнд зах зээлийн голлох ТОП-20 индекс өмнөх хаалтаас 210.72 нэгж буюу 1.30%-иар өсч 16,400.39 нэгжид хаагдав.

Индексийн өсөлтийг сагсанд нь багтаж буй I ангилалын 3 хувьцааны ханш, II ангилалын 4 хувьцааны ханш өссөн дэмжсэн байна. Үүнд:

I ангилалын тухайд:
- АПУ /MSE:APU/-ийн хувьцааны ханш 2.01%-иар
- Говь /MSE:GOV/-ийн хувьцааны ханш 4.13%-иар
- Сүү /MSE:SUU/-ийн хувьцааны ханш 0.10%-иар
II ангилалын тухайд:
- Тавантолгой /MSE:TTL/-ийн ханш 0.13%-иар
- Ариг гал /MSE:EER/-ийн ханш 10.72%-иар
- Монгол шуудан /MSE:MNP/-ийн ханш 1.05%-иар

Харин зах зээлийн нэгдсэн MSE ALL индексийн хувьд -1.10 нэгж буюу 0.11%-иар буурч 986.05 нэгжид хаагдсан бөгөөд индекс буурахад Мик холдинг /MSE:MIK/-ийн хувьцааны ханш -6.30%-иар, Багануур /MSE:BAN/-ийн ханш -3.45%-иар буурсан нь нөлөөлөв.

www.marketinfo.mn сайтаас тооцож байгаа салбарын индексийн хувьд 10 салбарын индекст өөрчлөлт гарсан бөгөөд 4 салбарын индекс өсч, 6 салбарын индекс буурчээ.

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарын хувьцааны MLI индекс 3.12%-ийн өсөлт үзүүлж 176.43 нэгжид хүрснээр сүүлийн 3 өдөр дараалан өслөө. Санхүүгийн салбарын MFS индекс -5.27%-иар унаж 84.41% нэгжид хүрэв.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжааны тойм: 2018-01-18

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
JLT 126,35 15,91 14,41%
EAZ 480 55 12,94%
NEH 22000 2440 12,47%
GNR 400 23,09 6,13%
ETR 105 6 6,06%
TTL 10790 570 5,58%
HBO 66,35 2,55 4,00%
MIK 11500 400 3,60%
ATR 77150 2150 2,87%
SHV 2299 34 1,50%
MMX 2650 39 1,49%
SUU 251,09 0,470005 0,19%
GOV 24000 40 0,17%
BDS 1200 1 0,08%
MVO 1550 1 0,06%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
JGV 3515 -616 -14,91%
MCH 500,22 -47,98 -8,75%
MIE 9000 -500 -5,26%
AOI 2275 -126 -5,25%
TCK 23940 -880 -3,55%
UID 486,49 -6,76 -1,37%
JIV 1534 -18 -1,16%
ITL 164,37 -0,960002 -0,58%
APU 702,21 -3,87002 -0,55%
EER 3696 -9 -0,24%
MNP 610 -0,969971 -0,16%
Cимбол Ширхэг
APU 73 187
SUU 22 901
ITL 18 691
JIV 4 487
HBO 4 213
Cимбол Мөнгөн дүн
AAR 48 012
AOI 54 600
APU 51 392 872
ATI 13 200
ATR 540 000