Мэдээний дэлгэрэнгүй

2017-09-12
0 сэтгэгдэл

Өнөөдрийн үнэт цаасны арилжааны үр дүнд зах зээлийн голлох ТОП-20 индекс өмнөх хаалтаас 210.72 нэгж буюу 1.30%-иар өсч 16,400.39 нэгжид хаагдав.

Индексийн өсөлтийг сагсанд нь багтаж буй I ангилалын 3 хувьцааны ханш, II ангилалын 4 хувьцааны ханш өссөн дэмжсэн байна. Үүнд:

I ангилалын тухайд:
- АПУ /MSE:APU/-ийн хувьцааны ханш 2.01%-иар
- Говь /MSE:GOV/-ийн хувьцааны ханш 4.13%-иар
- Сүү /MSE:SUU/-ийн хувьцааны ханш 0.10%-иар
II ангилалын тухайд:
- Тавантолгой /MSE:TTL/-ийн ханш 0.13%-иар
- Ариг гал /MSE:EER/-ийн ханш 10.72%-иар
- Монгол шуудан /MSE:MNP/-ийн ханш 1.05%-иар

Харин зах зээлийн нэгдсэн MSE ALL индексийн хувьд -1.10 нэгж буюу 0.11%-иар буурч 986.05 нэгжид хаагдсан бөгөөд индекс буурахад Мик холдинг /MSE:MIK/-ийн хувьцааны ханш -6.30%-иар, Багануур /MSE:BAN/-ийн ханш -3.45%-иар буурсан нь нөлөөлөв.

www.marketinfo.mn сайтаас тооцож байгаа салбарын индексийн хувьд 10 салбарын индекст өөрчлөлт гарсан бөгөөд 4 салбарын индекс өсч, 6 салбарын индекс буурчээ.

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарын хувьцааны MLI индекс 3.12%-ийн өсөлт үзүүлж 176.43 нэгжид хүрснээр сүүлийн 3 өдөр дараалан өслөө. Санхүүгийн салбарын MFS индекс -5.27%-иар унаж 84.41% нэгжид хүрэв.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжааны тойм: 2018-03-19

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
LEN 43,71 5,7 15,00%
SUN 667,75 87 14,98%
HMK 2327 303 14,97%
JGV 6950 875 14,40%
NEH 24000 3000 14,29%
TTL 13300 1450 12,24%
HGN 100 8,08 8,79%
JIV 1579 118 8,08%
EER 3849 249 6,92%
TEX 16000 990 6,60%
BHL 425 25 6,25%
BUK 415 15 3,75%
SHG 2460 70 2,93%
GOV 24000 40 0,17%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
GHC 10300 -1800 -14,88%
ABH 1000 -150 -13,04%
TAH 16000 -2000 -11,11%
SUL 100000 -11700 -10,47%
ADL 2700 -85 -3,05%
MNS 2800 -87 -3,01%
APU 651,64 -19,22 -2,86%
ITL 135 -3,67999 -2,65%
SHV 2000 -52 -2,53%
BAN 1953 -31 -1,56%
JTB 70 -1 -1,41%
GTL 19000 -200 -1,04%
SUU 243 -2 -0,82%
DZG 172 -1 -0,58%
RMC 36,9 -0,1 -0,27%
HBO 68,9 -1,52588E-06 0,00%
Cимбол Ширхэг
LEN 525 114
APU 79 621
RMC 33 925
TTL 16 729
JIV 5 900
Cимбол Мөнгөн дүн
ABH 50 000
ADL 2 804 203
APU 52 066 142
BAN 1 440 344
BHL 98 600