Мэдээний дэлгэрэнгүй

2017-09-13
0 сэтгэгдэл

Хөрөнгийн зах зээлийн голлох ТОП-20 болон  MSE ALL индекс өнөөдөр өсөлттэй байлаа.

Тодруулбал, МХБ-д бүртгэлтэй нийт хувьцааны ханшийн хөдөлгөөнийг илэрхийлж байгаа MSE ALL индекс өмнөх хаалтаас 7.93 нэгж буюу 0.80%-иар өсч 993.98 нэгжид хаагдсан бөгөөд тус индекс 1,000 нэгжийн түвшинд хүрэхэд ойрхон байна.

Онцлон хэлэхэд 2015 оны 2-р сараас албан ёсоор тооцогдож эхэлсэн MSE ALL индексийн хувьд хамгийн сүүлд мөн оныхоо 7-р сард 1,000 нэгжийн түвшинд байсан юм.  

ТОП-20 индексийн хувьд 234.20 нэгж буюу 1.43%-иар өсч 16,634.59 нэгжид хүрсэн бөгөөд индексийн өсөлтөд сагсанд багтаж буй I ангилалын 3 хувьцааны ханш, II ангилалын 6 хувьцааны ханш өссөн нь нөлөөллөө.  Үүнд:

I ангилалын тухайд:
- АПУ /MSE:APU/-ийн хувьцааны ханш 5.79%-иар
- Говь /MSE:GOV/-ийн хувьцааны ханш 1.07%-иар
- Сүү /MSE:SUU/-ийн хувьцааны ханш 0.01%-иар
II ангилалын тухайд:
- Тавантолгой /MSE:TTL/-ийн ханш 0.19%-иар
- Ариг гал /MSE:EER/-ийн ханш 3.71%-иар
- Гутал /MSE:GTL/-ийн ханш 3.83%-иар
- Материалимпекс /MSE:MIE/-ийн ханш 3.03%-иар

www.marketinfo.mn сайтаас тооцож байгаа салбарын индексүүдийг харвал 5 салбарын индекс өсч, 4 салбарын индекс буурчээ.

Хүнсний салбарын MFD индекс 4.46%-ийн өсөлт үзүүлж 123.16 нэгжид хаагдсан бол Барилгын салбарын MCS индекс -1.12%-иар буурч 82.64% нэгжид хаагдлаа.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжааны тойм: 2018-01-18

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
JLT 126,35 15,91 14,41%
EAZ 480 55 12,94%
NEH 22000 2440 12,47%
GNR 400 23,09 6,13%
ETR 105 6 6,06%
TTL 10790 570 5,58%
HBO 66,35 2,55 4,00%
MIK 11500 400 3,60%
ATR 77150 2150 2,87%
SHV 2299 34 1,50%
MMX 2650 39 1,49%
SUU 251,09 0,470005 0,19%
GOV 24000 40 0,17%
BDS 1200 1 0,08%
MVO 1550 1 0,06%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
JGV 3515 -616 -14,91%
MCH 500,22 -47,98 -8,75%
MIE 9000 -500 -5,26%
AOI 2275 -126 -5,25%
TCK 23940 -880 -3,55%
UID 486,49 -6,76 -1,37%
JIV 1534 -18 -1,16%
ITL 164,37 -0,960002 -0,58%
APU 702,21 -3,87002 -0,55%
EER 3696 -9 -0,24%
MNP 610 -0,969971 -0,16%
Cимбол Ширхэг
APU 73 187
SUU 22 901
ITL 18 691
JIV 4 487
HBO 4 213
Cимбол Мөнгөн дүн
AAR 48 012
AOI 54 600
APU 51 392 872
ATI 13 200
ATR 540 000