Мэдээний дэлгэрэнгүй

2017-09-13
0 сэтгэгдэл

Хөрөнгийн зах зээлийн голлох ТОП-20 болон  MSE ALL индекс өнөөдөр өсөлттэй байлаа.

Тодруулбал, МХБ-д бүртгэлтэй нийт хувьцааны ханшийн хөдөлгөөнийг илэрхийлж байгаа MSE ALL индекс өмнөх хаалтаас 7.93 нэгж буюу 0.80%-иар өсч 993.98 нэгжид хаагдсан бөгөөд тус индекс 1,000 нэгжийн түвшинд хүрэхэд ойрхон байна.

Онцлон хэлэхэд 2015 оны 2-р сараас албан ёсоор тооцогдож эхэлсэн MSE ALL индексийн хувьд хамгийн сүүлд мөн оныхоо 7-р сард 1,000 нэгжийн түвшинд байсан юм.  

ТОП-20 индексийн хувьд 234.20 нэгж буюу 1.43%-иар өсч 16,634.59 нэгжид хүрсэн бөгөөд индексийн өсөлтөд сагсанд багтаж буй I ангилалын 3 хувьцааны ханш, II ангилалын 6 хувьцааны ханш өссөн нь нөлөөллөө.  Үүнд:

I ангилалын тухайд:
- АПУ /MSE:APU/-ийн хувьцааны ханш 5.79%-иар
- Говь /MSE:GOV/-ийн хувьцааны ханш 1.07%-иар
- Сүү /MSE:SUU/-ийн хувьцааны ханш 0.01%-иар
II ангилалын тухайд:
- Тавантолгой /MSE:TTL/-ийн ханш 0.19%-иар
- Ариг гал /MSE:EER/-ийн ханш 3.71%-иар
- Гутал /MSE:GTL/-ийн ханш 3.83%-иар
- Материалимпекс /MSE:MIE/-ийн ханш 3.03%-иар

www.marketinfo.mn сайтаас тооцож байгаа салбарын индексүүдийг харвал 5 салбарын индекс өсч, 4 салбарын индекс буурчээ.

Хүнсний салбарын MFD индекс 4.46%-ийн өсөлт үзүүлж 123.16 нэгжид хаагдсан бол Барилгын салбарын MCS индекс -1.12%-иар буурч 82.64% нэгжид хаагдлаа.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжааны тойм: 2018-03-23

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ADU 8095 1055 14,99%
BAN 2140 190 9,74%
MDR 345 25 7,81%
AOI 2130 130 6,50%
JIV 1850 60 3,35%
EER 3750 100 2,74%
MNP 591,56 14,72 2,55%
MRX 36,8 0,8 2,22%
NEH 21440 340 1,61%
TTL 12640 130 1,04%
TUS 439 4 0,92%
APU 662,54 4,23 0,64%
SUU 238 0,940002 0,40%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
BHL 380 -45 -10,59%
OLL 68 -7,71 -10,18%
JLT 150 -16 -9,64%
AAR 4998 -452 -8,29%
JTB 72,84 -5,06 -6,50%
LEN 46,12 -3,01 -6,13%
ITL 136 -6 -4,23%
RMC 38 -1,6 -4,04%
HBO 65,82 -2,18 -3,21%
ATR 77000 -1000 -1,28%
SHG 2156 -26 -1,19%
MMX 3441 -29 -0,84%
SUL 114100 -900 -0,78%
GOV 23840 -180 -0,75%
Cимбол Ширхэг
LEN 3 966 518
APU 38 439
ITL 22 867
RMC 5 002
MNP 1 656
Cимбол Мөнгөн дүн
MRX 1 840
AAR 169 940
ADL 556 000
ADU 40 475
AOI 25 560