Мэдээний дэлгэрэнгүй

2017-09-13
0 сэтгэгдэл

Хөрөнгийн зах зээлийн голлох ТОП-20 болон  MSE ALL индекс өнөөдөр өсөлттэй байлаа.

Тодруулбал, МХБ-д бүртгэлтэй нийт хувьцааны ханшийн хөдөлгөөнийг илэрхийлж байгаа MSE ALL индекс өмнөх хаалтаас 7.93 нэгж буюу 0.80%-иар өсч 993.98 нэгжид хаагдсан бөгөөд тус индекс 1,000 нэгжийн түвшинд хүрэхэд ойрхон байна.

Онцлон хэлэхэд 2015 оны 2-р сараас албан ёсоор тооцогдож эхэлсэн MSE ALL индексийн хувьд хамгийн сүүлд мөн оныхоо 7-р сард 1,000 нэгжийн түвшинд байсан юм.  

ТОП-20 индексийн хувьд 234.20 нэгж буюу 1.43%-иар өсч 16,634.59 нэгжид хүрсэн бөгөөд индексийн өсөлтөд сагсанд багтаж буй I ангилалын 3 хувьцааны ханш, II ангилалын 6 хувьцааны ханш өссөн нь нөлөөллөө.  Үүнд:

I ангилалын тухайд:
- АПУ /MSE:APU/-ийн хувьцааны ханш 5.79%-иар
- Говь /MSE:GOV/-ийн хувьцааны ханш 1.07%-иар
- Сүү /MSE:SUU/-ийн хувьцааны ханш 0.01%-иар
II ангилалын тухайд:
- Тавантолгой /MSE:TTL/-ийн ханш 0.19%-иар
- Ариг гал /MSE:EER/-ийн ханш 3.71%-иар
- Гутал /MSE:GTL/-ийн ханш 3.83%-иар
- Материалимпекс /MSE:MIE/-ийн ханш 3.03%-иар

www.marketinfo.mn сайтаас тооцож байгаа салбарын индексүүдийг харвал 5 салбарын индекс өсч, 4 салбарын индекс буурчээ.

Хүнсний салбарын MFD индекс 4.46%-ийн өсөлт үзүүлж 123.16 нэгжид хаагдсан бол Барилгын салбарын MCS индекс -1.12%-иар буурч 82.64% нэгжид хаагдлаа.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжааны тойм: 2017-11-17

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MIB 138 18 15,00%
ITL 132,25 17,25 15,00%
HCH 356,55 46,5 15,00%
BUK 482 62 14,76%
NIE 969,23 89,23 10,14%
ADL 2999 249 9,05%
HBO 64,9 4,9 8,17%
ALI 460 11 2,45%
MMX 2753 64 2,38%
TUS 335 5,04999 1,53%
RMC 38,37 0,37 0,97%
GOV 23960 140 0,59%
UID 505 1,73999 0,35%
SHG 2205 5 0,23%
SUU 224,67 0,179995 0,08%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
UBH 14950 -1050 -6,56%
SHV 2247 -45 -1,96%
TTL 9390 -50 -0,53%
JTB 62 -0,279999 -0,45%
APU 798,96 -2,51998 -0,31%
Cимбол Ширхэг
APU 61 499
SUU 43 609
ITL 32 579
RMC 30 997
SHG 2 189
Cимбол Мөнгөн дүн
ADL 14 995
ALI 13 340
APU 49 135 357
BEU 170 400
BUK 24 100