Мэдээний дэлгэрэнгүй

2017-09-13
0 сэтгэгдэл

Хөрөнгийн зах зээлийн голлох ТОП-20 болон  MSE ALL индекс өнөөдөр өсөлттэй байлаа.

Тодруулбал, МХБ-д бүртгэлтэй нийт хувьцааны ханшийн хөдөлгөөнийг илэрхийлж байгаа MSE ALL индекс өмнөх хаалтаас 7.93 нэгж буюу 0.80%-иар өсч 993.98 нэгжид хаагдсан бөгөөд тус индекс 1,000 нэгжийн түвшинд хүрэхэд ойрхон байна.

Онцлон хэлэхэд 2015 оны 2-р сараас албан ёсоор тооцогдож эхэлсэн MSE ALL индексийн хувьд хамгийн сүүлд мөн оныхоо 7-р сард 1,000 нэгжийн түвшинд байсан юм.  

ТОП-20 индексийн хувьд 234.20 нэгж буюу 1.43%-иар өсч 16,634.59 нэгжид хүрсэн бөгөөд индексийн өсөлтөд сагсанд багтаж буй I ангилалын 3 хувьцааны ханш, II ангилалын 6 хувьцааны ханш өссөн нь нөлөөллөө.  Үүнд:

I ангилалын тухайд:
- АПУ /MSE:APU/-ийн хувьцааны ханш 5.79%-иар
- Говь /MSE:GOV/-ийн хувьцааны ханш 1.07%-иар
- Сүү /MSE:SUU/-ийн хувьцааны ханш 0.01%-иар
II ангилалын тухайд:
- Тавантолгой /MSE:TTL/-ийн ханш 0.19%-иар
- Ариг гал /MSE:EER/-ийн ханш 3.71%-иар
- Гутал /MSE:GTL/-ийн ханш 3.83%-иар
- Материалимпекс /MSE:MIE/-ийн ханш 3.03%-иар

www.marketinfo.mn сайтаас тооцож байгаа салбарын индексүүдийг харвал 5 салбарын индекс өсч, 4 салбарын индекс буурчээ.

Хүнсний салбарын MFD индекс 4.46%-ийн өсөлт үзүүлж 123.16 нэгжид хаагдсан бол Барилгын салбарын MCS индекс -1.12%-иар буурч 82.64% нэгжид хаагдлаа.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжааны тойм: 2018-07-20

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MBW 389 8,97 2,36%
MNP 588 8 1,38%
LEN 58,5 0,5 0,86%
ERD 640,52 0,52 0,08%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ITL 130,12 -1,88 -1,42%
GOV 24080 -220 -0,91%
SUU 216,63 -0,509999 -0,23%
APU 599 -0,76001 -0,13%
TTL 9700 -5 -0,05%
MCH 519,87 -0,13 -0,03%
Cимбол Ширхэг
LEN 209 213
APU 21 183
SUU 13 613
ERD 10 342
MBW 5 512
Cимбол Мөнгөн дүн
ADL 4 600
APU 12 644 488
BDS 1 000 000
GOV 5 280 200
JIV 350 150