Мэдээний дэлгэрэнгүй

2018-03-13
0 сэтгэгдэл

Өнөөдрийн хөрөнгийн зах зээлийн арилжааны үр дүнд ТОП-20 индекс -13.9 нэгж буюу -0.07%-иар буурч 20,778.26 нэгжид хаагдсан байна. Индексийн уналтад сагсанд нь багтаж буй I ангилалын 4 хувьцааны ханш, II ангилалын 2 компанийн хувьцааны ханш буурсан нь нөлөөлөв. Үүнд:

I ангилалын тухайд:
- Талх чихэр /MSE:TCK/-ийн хувьцаа -4.0%-иар
- Сүү /MSE:SUU/-ийн ханш -3.23%-иар
- АПУ /MSE:APU/-ийн ханш -0.48%-иар
- Дархан нэхий /MSE:NEH/-ийн ханш -2.14%-иар
II ангилалын тухайд:
- Шарын гол /MSE:SHG/-ийн ханш -0.42%-иар
- Гутал /MSE:GTL/-ийн ханш -2.21%-иар

Үнэт цаасны I ангилалын ханшийн хөдөлгөөнийг илэрхийлж байгаа MSE-A индекс өмнөх өдрөөс 23.81 нэгж буюу 0.23%-иар өсч 10,330.94 нэгжид хаагджээ.

Харин II ангилалын хувьцааны MSE-B индекс 50.81 нэгж буюу 0.51%-иар өсч 9,935.35 нэгжид хүрэв.

www.marketinfo.mn сайтаас тооцож буй салбарын индексийг харвал 10 салбарт өөрчлөлт гарсан бөгөөд үүнээс 6 салбарын индекс өсч, 4 салбарын индекс уналттай байлаа.

Тээврийн салбарын хувьцааны MTT индекс 6.34%-иар өсч 91.04 нэгжид хаагдсан бол Үйлчилгээний салбарын хувьцааны MSS индекс -0.28%-иар унаж 132.38 нэгжид хаагдав.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжааны тойм: 2018-03-19

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
LEN 43,71 5,7 15,00%
SUN 667,75 87 14,98%
HMK 2327 303 14,97%
JGV 6950 875 14,40%
NEH 24000 3000 14,29%
TTL 13300 1450 12,24%
HGN 100 8,08 8,79%
JIV 1579 118 8,08%
EER 3849 249 6,92%
TEX 16000 990 6,60%
BHL 425 25 6,25%
BUK 415 15 3,75%
SHG 2460 70 2,93%
GOV 24000 40 0,17%
Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
GHC 10300 -1800 -14,88%
ABH 1000 -150 -13,04%
TAH 16000 -2000 -11,11%
SUL 100000 -11700 -10,47%
ADL 2700 -85 -3,05%
MNS 2800 -87 -3,01%
APU 651,64 -19,22 -2,86%
ITL 135 -3,67999 -2,65%
SHV 2000 -52 -2,53%
BAN 1953 -31 -1,56%
JTB 70 -1 -1,41%
GTL 19000 -200 -1,04%
SUU 243 -2 -0,82%
DZG 172 -1 -0,58%
RMC 36,9 -0,1 -0,27%
HBO 68,9 -1,52588E-06 0,00%
Cимбол Ширхэг
LEN 525 114
APU 79 621
RMC 33 925
TTL 16 729
JIV 5 900
Cимбол Мөнгөн дүн
ABH 50 000
ADL 2 804 203
APU 52 066 142
BAN 1 440 344
BHL 98 600