Мэдээний дэлгэрэнгүй

2018-03-13
0 сэтгэгдэл

Өнөөдрийн хөрөнгийн зах зээлийн арилжааны үр дүнд ТОП-20 индекс -13.9 нэгж буюу -0.07%-иар буурч 20,778.26 нэгжид хаагдсан байна. Индексийн уналтад сагсанд нь багтаж буй I ангилалын 4 хувьцааны ханш, II ангилалын 2 компанийн хувьцааны ханш буурсан нь нөлөөлөв. Үүнд:

I ангилалын тухайд:
- Талх чихэр /MSE:TCK/-ийн хувьцаа -4.0%-иар
- Сүү /MSE:SUU/-ийн ханш -3.23%-иар
- АПУ /MSE:APU/-ийн ханш -0.48%-иар
- Дархан нэхий /MSE:NEH/-ийн ханш -2.14%-иар
II ангилалын тухайд:
- Шарын гол /MSE:SHG/-ийн ханш -0.42%-иар
- Гутал /MSE:GTL/-ийн ханш -2.21%-иар

Үнэт цаасны I ангилалын ханшийн хөдөлгөөнийг илэрхийлж байгаа MSE-A индекс өмнөх өдрөөс 23.81 нэгж буюу 0.23%-иар өсч 10,330.94 нэгжид хаагджээ.

Харин II ангилалын хувьцааны MSE-B индекс 50.81 нэгж буюу 0.51%-иар өсч 9,935.35 нэгжид хүрэв.

www.marketinfo.mn сайтаас тооцож буй салбарын индексийг харвал 10 салбарт өөрчлөлт гарсан бөгөөд үүнээс 6 салбарын индекс өсч, 4 салбарын индекс уналттай байлаа.

Тээврийн салбарын хувьцааны MTT индекс 6.34%-иар өсч 91.04 нэгжид хаагдсан бол Үйлчилгээний салбарын хувьцааны MSS индекс -0.28%-иар унаж 132.38 нэгжид хаагдав.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
25 637 517 267 571 669 293

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
SHV 2295 299 14,98%
TAH 13400 1670 14,24%
GOV 363,33 33,33 10,10%
APU 600 29,28 5,13%
SUU 210 9,64 4,81%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ITL 105,15 -7,85 -6,95%
BDS 938,83 -61,17 -6,12%
JTB 66 -4 -5,71%
HRM 150 -8,85001 -5,57%
JIV 1751 -79 -4,32%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
GOV 428 390
ITL 70 755
AIC 56 199
APU 33 746
LEN 27 752

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
GOV 154 745 088
AIC 42 597 250
APU 20 233 920
MND 13 061 405
JIV 8 931 850