Мэдээний дэлгэрэнгүй

2018-11-05
0 сэтгэгдэл

www.marketinfo.mn сайтаас дотоодын хөрөнгийн захын 10-р сарын МАРКЕТ ТАЙЛАН-г бэлтгэн та бүхэнд хүргэж байна.

Тайлант сард хөрөнгийн зах зээлийн чиг хандлагыг илэрхийлж буй ТОП-20 индекс 2.13%-иар өссөн ба ингэснээр тус индекс сүүлийн 3 сар дараалан өсөлт үзүүллээ. Ерөнхийдөө зах зээлийн өсөлтийг I ангилалд бүртгэлтэй компаниудын ханшийн өсөлт дэмжиж байгаа юм.

Харин үнэт цаасны II ангилалын хувьцааны ханшийн хөдөлгөөнийг илэрхийлж буй MSE-B индекс 5 сар дараалан нийт -13.54%-иар унаад байна.

Хоёрдогч зах зээл дээр 36.65 сая ширхэг үнэт цаас 9.13 тэрбум төгрөгөөр арилжигдлаа. Арилжааны үнийн дүнгийн 83.9%-ийг хувьцааны арилжаа бүрдүүлэв.

Ингээд та бүхэн “МАРКЕТ ТАЙЛАН”-ийн дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС үзнэ үү.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
22 432 672 41 594 564 236

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ITL 92,11 10,48 12,84%
MBW 250,22 10,04 4,18%
ADU 780 30 4,00%
SUU 211,32 6,21999 3,03%
BNG 27580 580 2,15%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MNP 526,02 -58,98 -10,08%
BAN 1100 -90 -7,56%
BDS 800 -30 -3,61%
JIV 1939 -34 -1,72%
AIC 669 -8,09998 -1,20%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
RMC 316 994
GOV 29 319
ADB 20 103
ITL 19 175
TUM 12 500

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
RMC 9 509 820
GOV 8 591 501
APU 6 226 740
MNP 2 772 125
TUM 2 486 055