Мэдээний дэлгэрэнгүй

2018-11-05
0 сэтгэгдэл

Шинэ долоо хоногийн эхний өдөр Монголын хөрөнгийн зах зээлийн гол индексүүд уналттай хаагдав.

ТОП-20 индекс гэхэд өмнөх хаалтаас -72.59 нэгж буюу -0.35%-иар унаж 20,540.09 нэгжид хаагдсан бөгөөд индекс унахад I ангилалын 4 компанийн хувьцааны ханш, II ангилалын 1 хувьцааны ханш унасан нь нөлөөлсөн байна. Үүнд:

I ангилалын тухайд:
- Говь /MSE:GOV/-ийн ханш -0.53%-иар
- Сүү /MSE:SUU/-ийн ханш -3.80%-иар
- Тавантолгой /MSE:TTL/-ийн ханш -0.19%-иар
- Махимпэкс /MSE:MMX/-ийн ханш -7.41%-иар

II ангилалын тухайд:
- Материалимпекс /MSE:MIE/-ийн ханш -0.28%-иар

Үнэт цаасны I ангилалын MSE-A индексийн хувьд -18.68 нэгж буюу -0.19%-иар унаж 9,848.20 нэгжид хаагдсан бол II ангилалын хувьцааны MSE-B индекс өмнөх хаалтаас  -35.38 нэгж буюу -0.41%-иар унаж 8,629.67 нэгжид хүрсэн байна. 


www.marketinfo.mn сайтаас тооцож буй 9 салбарын индекст өөрчлөлт гарснаас 2 салбарын индекс өсч, 7 салбарын индекс уналттай байлаа. 

Хөдөө аж ахуйн салбарын хувьцааны MAS индекс 1.30%-иар өсч 224.58 нэгжид хаагдсан бол Хүнсний салбарын хувьцааны MFD индекс -1.96%-иар унаж 45.07 нэгжид хаагдсан байна.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
22 432 672 41 594 564 236

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ITL 92,11 10,48 12,84%
MBW 250,22 10,04 4,18%
ADU 780 30 4,00%
SUU 211,32 6,21999 3,03%
BNG 27580 580 2,15%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MNP 526,02 -58,98 -10,08%
BAN 1100 -90 -7,56%
BDS 800 -30 -3,61%
JIV 1939 -34 -1,72%
AIC 669 -8,09998 -1,20%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
RMC 316 994
GOV 29 319
ADB 20 103
ITL 19 175
TUM 12 500

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
RMC 9 509 820
GOV 8 591 501
APU 6 226 740
MNP 2 772 125
TUM 2 486 055