Мэдээний дэлгэрэнгүй

2018-11-05
0 сэтгэгдэл

Шинэ долоо хоногийн эхний өдөр Монголын хөрөнгийн зах зээлийн гол индексүүд уналттай хаагдав.

ТОП-20 индекс гэхэд өмнөх хаалтаас -72.59 нэгж буюу -0.35%-иар унаж 20,540.09 нэгжид хаагдсан бөгөөд индекс унахад I ангилалын 4 компанийн хувьцааны ханш, II ангилалын 1 хувьцааны ханш унасан нь нөлөөлсөн байна. Үүнд:

I ангилалын тухайд:
- Говь /MSE:GOV/-ийн ханш -0.53%-иар
- Сүү /MSE:SUU/-ийн ханш -3.80%-иар
- Тавантолгой /MSE:TTL/-ийн ханш -0.19%-иар
- Махимпэкс /MSE:MMX/-ийн ханш -7.41%-иар

II ангилалын тухайд:
- Материалимпекс /MSE:MIE/-ийн ханш -0.28%-иар

Үнэт цаасны I ангилалын MSE-A индексийн хувьд -18.68 нэгж буюу -0.19%-иар унаж 9,848.20 нэгжид хаагдсан бол II ангилалын хувьцааны MSE-B индекс өмнөх хаалтаас  -35.38 нэгж буюу -0.41%-иар унаж 8,629.67 нэгжид хүрсэн байна. 


www.marketinfo.mn сайтаас тооцож буй 9 салбарын индекст өөрчлөлт гарснаас 2 салбарын индекс өсч, 7 салбарын индекс уналттай байлаа. 

Хөдөө аж ахуйн салбарын хувьцааны MAS индекс 1.30%-иар өсч 224.58 нэгжид хаагдсан бол Хүнсний салбарын хувьцааны MFD индекс -1.96%-иар унаж 45.07 нэгжид хаагдсан байна.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
16 387 184 142 423 556 122

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
DAO 126,5 16,5 15,00%
RMC 31,99 1,99 6,63%
LEN 74,91 1,09 1,48%
APU 591,37 8,47999 1,45%
SUU 230,11 0,11 0,05%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
EER 3580 -419 -10,48%
NEH 20000 -1000 -4,76%
AIC 740 -25,02 -3,27%
MND 4843 -111 -2,24%
MBW 324,14 -5,52 -1,67%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
APU 162 037
LEN 137 906
MBW 50 564
SUU 23 043
MIB 10 000

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
APU 96 075 120
MBW 16 267 747
LEN 10 325 848
SUU 5 291 794
GOV 4 959 300