Мэдээний дэлгэрэнгүй

2018-11-06
0 сэтгэгдэл

Мягмар гарагийн арилжааны үр дүнд ТОП-20 индекс -108.35 нэгж буюу -0.53%-иар буурч 20,431.74 нэгжид хүрэв. Тус индексийн уналтад сагсанд нь багтаж байгаа I ангилалын 5 компанийн хувьцааны ханш унасан нь нөлөөллөө. Үүнд:

I ангилалын тухайд:
- Говь /MSE:GOV/-ийн ханш -1.47%-иар
- АПУ /MSE:APU/-ийн ханш -0.62%-иар
- Тавантолгой /MSE:TTL/-ийн ханш -0.32%-иар
- Дархан нэхий /MSE:NEH/-ийн ханш -5.66%-иар
- Бидисек /MSE:BDS/-ийн ханш -2.99%-иар

Харин үнэт цаасны I ангилалын MSE-A индекс өмнөх өдрөөс -55.65 нэгж буюу -0.57%-иар унаж 9,792.55 нэгжид хаагдсан бол II ангилалын хувьцааны MSE-B индекс 92.68 нэгж буюу 1.07%-иар өсч 8,722.35 нэгжид хаагдлаа.


II ангилалын индекс өсөхөд 8 компанийн хувьцааны ханшийн өсөлт дэмжлэг болсон бөгөөд тус ангилалд багтдаг Могойн гол /MSE:BDL/-ийн ханш 12.1%-иар, Ремикон /MSE:RMC/-ийн ханш 14.13%-иар өссөн байна.

www.marketinfo.mn сайтаас тооцож буй 9 салбарын индекст өөрчлөлт ажиглагдсан ба үүнээс 4 салбарын индекс өсч, 5 салбарын индекс унав. Барилгын салбарын хувьцааны MCS индекс 2.54%-иар өсч 119.31 нэгжид хаагдсан бол Дэд бүтцийн салбарын хувьцааны MNS индекс -5.38%-иар унаж 131.47 нэгжид хаагдсан байна.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
22 432 672 41 594 564 236

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ITL 92,11 10,48 12,84%
MBW 250,22 10,04 4,18%
ADU 780 30 4,00%
SUU 211,32 6,21999 3,03%
BNG 27580 580 2,15%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MNP 526,02 -58,98 -10,08%
BAN 1100 -90 -7,56%
BDS 800 -30 -3,61%
JIV 1939 -34 -1,72%
AIC 669 -8,09998 -1,20%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
RMC 316 994
GOV 29 319
ADB 20 103
ITL 19 175
TUM 12 500

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
RMC 9 509 820
GOV 8 591 501
APU 6 226 740
MNP 2 772 125
TUM 2 486 055