Мэдээний дэлгэрэнгүй

2018-12-06
0 сэтгэгдэл

Өнөөдрийн арилжааны үр дүнд үнэт цаасны I ангилалын MSE-A индекс өмнөх хаалтаас -19.75 нэгж буюу 0.21%-иар буурч 9,249.33 нэгжид хүрч хаагдав. Тус индексийн уналтад I ангилалын 3 хувьцааны ханш унасан нь голлон нөлөөллөө.

Харин II ангилалын хувьцааны MSE-B индекс -102.17 нэгж буюу -1.18%-иар унаж 8,523.17 нэгжид хаагдлаа.

ТОП-20 индексийн тухайд -194.08 нэгж буюу -0.99%-иар буурч 19,387.11 нэгжид хүрсэн бөгөөд индексийн уналтад I ангилалын 3 компанийн хувьцааны ханш, II ангилалын 1 хувьцааны ханш унасан нь нөлөөлөв. Үүнд:

I ангилалын тухайд:
- Тавантолгой /MSE:TTL/-ийн ханш -0.08%-иар
- АПУ /MSE:APU/-ийн ханш -0.21%-иар
- Сүү /MSE:SUU/-ийн ханш -8.66%-иар

II ангилалын тухайд:
- Шарын гол /MSE:SHG/-ийн ханш -11.27%-иар

www.marketinfo.mn сайтаас тооцож буй Салбаруудын индексийг харвал 3 салбар өссөн боловч 5 салбарын индекс уналттай байлаа.

Санхүүгийн салбарын хувьцааны MFS индекс 0.38%-иар өсч 107.05 нэгжид хаагдсан бол Хүнсний салбарын хувьцааны MFD индекс -3.94%-иар унаж 43.18 нэгжид хаагдлаа.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
25 637 517 267 571 669 293

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
SHV 2295 299 14,98%
TAH 13400 1670 14,24%
GOV 363,33 33,33 10,10%
APU 600 29,28 5,13%
SUU 210 9,64 4,81%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ITL 105,15 -7,85 -6,95%
BDS 938,83 -61,17 -6,12%
JTB 66 -4 -5,71%
HRM 150 -8,85001 -5,57%
JIV 1751 -79 -4,32%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
GOV 428 390
ITL 70 755
AIC 56 199
APU 33 746
LEN 27 752

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
GOV 154 745 088
AIC 42 597 250
APU 20 233 920
MND 13 061 405
JIV 8 931 850