Мэдээний дэлгэрэнгүй

2018-12-06
0 сэтгэгдэл

Өнөөдрийн арилжааны үр дүнд үнэт цаасны I ангилалын MSE-A индекс өмнөх хаалтаас -19.75 нэгж буюу 0.21%-иар буурч 9,249.33 нэгжид хүрч хаагдав. Тус индексийн уналтад I ангилалын 3 хувьцааны ханш унасан нь голлон нөлөөллөө.

Харин II ангилалын хувьцааны MSE-B индекс -102.17 нэгж буюу -1.18%-иар унаж 8,523.17 нэгжид хаагдлаа.

ТОП-20 индексийн тухайд -194.08 нэгж буюу -0.99%-иар буурч 19,387.11 нэгжид хүрсэн бөгөөд индексийн уналтад I ангилалын 3 компанийн хувьцааны ханш, II ангилалын 1 хувьцааны ханш унасан нь нөлөөлөв. Үүнд:

I ангилалын тухайд:
- Тавантолгой /MSE:TTL/-ийн ханш -0.08%-иар
- АПУ /MSE:APU/-ийн ханш -0.21%-иар
- Сүү /MSE:SUU/-ийн ханш -8.66%-иар

II ангилалын тухайд:
- Шарын гол /MSE:SHG/-ийн ханш -11.27%-иар

www.marketinfo.mn сайтаас тооцож буй Салбаруудын индексийг харвал 3 салбар өссөн боловч 5 салбарын индекс уналттай байлаа.

Санхүүгийн салбарын хувьцааны MFS индекс 0.38%-иар өсч 107.05 нэгжид хаагдсан бол Хүнсний салбарын хувьцааны MFD индекс -3.94%-иар унаж 43.18 нэгжид хаагдлаа.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
24 470 884 98 785 224 311

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
TCK 21840 2840 14,95%
MNP 578 29 5,28%
AIC 730 29 4,14%
BDS 950 20 2,15%
HGN 61,1 1,1 1,83%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ERD 531 -39 -6,84%
ADU 909,48 -35,52 -3,76%
MBW 254,9 -5,1 -1,96%
MCH 433,91 -6,09 -1,38%
JLT 150 -1,8 -1,19%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
LEN 231 409
TUM 104 301
APU 35 425
GOV 20 869
SUU 18 646

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
TUM 21 983 258
APU 21 863 181
LEN 16 292 638
GOV 6 919 025
TTL 6 079 940