Мэдээний дэлгэрэнгүй

2019-02-11
0 сэтгэгдэл

www.marketinfo.mn сайт болон Монголын Үнэт Цаасны Биржтэй хамтран Монголд Биржийн бус зах зээл /OTC market/-ийг сонгодог утгаар нь бий болгох гэрээг байгууллаа.

Гэрээнд “Монголын Үнэт Цаасны Бирж”ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Ж.Эрдэнэбат, www.marketinfo.mn сайтын захирал Б.Ганболд нар гарын үсэг зурав.

Үнэт цаасны зах зээл нь биржийн болон биржийн бус зах зээл гэсэн 2 төрөлтэй байдаг бөгөөд биржийн зах зээлийн хувьд үнэт цаас гаргахад компаниудад тавьдаг шалгуур өндөр, цаг хугацаа багагүй зарцуулагддаг. 

Харин биржийн бус зах зээл нь харьцангуй бага шалгууртай, хөрөнгө оруулалт татах хугацаа богино, санхүүжилт босгох зардал бага байдгаараа давуу талтай юм.

Талууд хамтын ажиллагааны хүрээнд дотоодын жижиг дунд компаниудад хөрөнгө оруулалт татах боломжийг олгох бөгөөд ОТС дээр гарч байгаа үнэт цаасны анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжааг зориулалтын платформоор зохион байгуулах юм. 

Мөн хөрөнгө оруулагчдад хөрөнгө оруулалт хийсэн компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн мэдээллийг тогтмол өгч, судалгаа, шинжилгээгээр хангах зэрэг мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллана.

Биржийн бус зах зээл сонгодог утгаараа бий болсноор жижиг дунд компаниуд уян хатан нөхцөлтэй хөрөнгө оруулалт босгож үйл ажиллагаагаа тэлэх, гадны хөрөнгө оруулалтыг Монгол Улсад татах зэрэг олон талын ач холбогдолтой юм.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
24 470 884 98 785 224 311

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
TCK 21840 2840 14,95%
MNP 578 29 5,28%
AIC 730 29 4,14%
BDS 950 20 2,15%
HGN 61,1 1,1 1,83%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ERD 531 -39 -6,84%
ADU 909,48 -35,52 -3,76%
MBW 254,9 -5,1 -1,96%
MCH 433,91 -6,09 -1,38%
JLT 150 -1,8 -1,19%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
LEN 231 409
TUM 104 301
APU 35 425
GOV 20 869
SUU 18 646

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
TUM 21 983 258
APU 21 863 181
LEN 16 292 638
GOV 6 919 025
TTL 6 079 940