Мэдээний дэлгэрэнгүй

2019-02-11
0 сэтгэгдэл

www.marketinfo.mn сайтаас дотоодын хөрөнгийн захын 2019 оны 1-р сарын МАРКЕТ ТАЙЛАН-г бэлтгэн та бүхэнд хүргэж байна.

Тайлант хугацаанд хөрөнгийн зах зээлийн нийт үнэлгээ 63.5 тэрбум төгрөг буюу 2.53%-иар буурч 2.4 их наяд төгрөгт хүрсэн бол ТОП-20 индекс 0.43%-иар өсчээ. 

Арилжааны үзүүлэлтийг харвал 13.9 тэрбум төгрөгийн үнэт цаас арилжигдснаас 97%-ийг хувьцааны, 3%-ийг бондын арилжаа бүрдүүлсэн байна. 2018 оны 1-р сартай харьцуулбал, хувьцааны арилжаа 5 дахин өссөн бол бондын арилжаа 45 дахин буурав. Хувьцааны өсөлтөд зах зээлд шинээр гарсан IPO нөлөөлсөн бол Засгийн газрын бондын анхдагч зах зээлийн арилжаа зогссон нь бондын идэвхид нөлөөлөв.

Ингээд та бүхэн “МАРКЕТ ТАЙЛАН”-ийн дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС үзнэ үү.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
22 432 672 41 594 564 236

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ITL 92,11 10,48 12,84%
MBW 250,22 10,04 4,18%
ADU 780 30 4,00%
SUU 211,32 6,21999 3,03%
BNG 27580 580 2,15%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MNP 526,02 -58,98 -10,08%
BAN 1100 -90 -7,56%
BDS 800 -30 -3,61%
JIV 1939 -34 -1,72%
AIC 669 -8,09998 -1,20%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
RMC 316 994
GOV 29 319
ADB 20 103
ITL 19 175
TUM 12 500

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
RMC 9 509 820
GOV 8 591 501
APU 6 226 740
MNP 2 772 125
TUM 2 486 055