Мэдээний дэлгэрэнгүй

2019-02-11
0 сэтгэгдэл

www.marketinfo.mn сайтаас дотоодын хөрөнгийн захын 2019 оны 1-р сарын МАРКЕТ ТАЙЛАН-г бэлтгэн та бүхэнд хүргэж байна.

Тайлант хугацаанд хөрөнгийн зах зээлийн нийт үнэлгээ 63.5 тэрбум төгрөг буюу 2.53%-иар буурч 2.4 их наяд төгрөгт хүрсэн бол ТОП-20 индекс 0.43%-иар өсчээ. 

Арилжааны үзүүлэлтийг харвал 13.9 тэрбум төгрөгийн үнэт цаас арилжигдснаас 97%-ийг хувьцааны, 3%-ийг бондын арилжаа бүрдүүлсэн байна. 2018 оны 1-р сартай харьцуулбал, хувьцааны арилжаа 5 дахин өссөн бол бондын арилжаа 45 дахин буурав. Хувьцааны өсөлтөд зах зээлд шинээр гарсан IPO нөлөөлсөн бол Засгийн газрын бондын анхдагч зах зээлийн арилжаа зогссон нь бондын идэвхид нөлөөлөв.

Ингээд та бүхэн “МАРКЕТ ТАЙЛАН”-ийн дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС үзнэ үү.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
24 470 884 98 785 224 311

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
TCK 21840 2840 14,95%
MNP 578 29 5,28%
AIC 730 29 4,14%
BDS 950 20 2,15%
HGN 61,1 1,1 1,83%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ERD 531 -39 -6,84%
ADU 909,48 -35,52 -3,76%
MBW 254,9 -5,1 -1,96%
MCH 433,91 -6,09 -1,38%
JLT 150 -1,8 -1,19%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
LEN 231 409
TUM 104 301
APU 35 425
GOV 20 869
SUU 18 646

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
TUM 21 983 258
APU 21 863 181
LEN 16 292 638
GOV 6 919 025
TTL 6 079 940