Мэдээний дэлгэрэнгүй

2019-04-15
0 сэтгэгдэл

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн явцын тайланг УИХ-д мэдүүлээд байгаа бөгөөд энэ хөтөлбөрт “Иргэндээ ээлтэй, эдийн засагтаа үр өгөөжтэй банк санхүү, хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлнэ” гэж тусгаад байсан.

Харин уг арга хэмжээний биелэлт 70%-ийн гүйцэтгэлтэй байгаа талаар УИХ-д тайлагнасан байна.

Энэ хүрээнд хийгдсэн гол ажлын нэг нь Засгийн газраас 2017 онд “Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан явдал юм.

Энэхүү хөтөлбөр нь 2 үе шаттай хэрэгжих ба 2018-2021 онд I үе шат, 2021-2025 онд II үе шат хэрэгжинэ. 

Тус хөтөлбөрийн хөрөнгийн зах зээлтэй холбогдолтой заалтуудаас дурьдвал: 
- Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно, 
- Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компаниудыг нэмж хувьцаа гаргах, хувьцаагаа хуваах, хоорондоо нэгдэж нийлэхийг бодлогоор дэмжих, холбогдох хууль тогтоомжид иргэн, хуулийн этгээдийн нэг компанийн хувьцааг эзэмших дээд хязгаарыг тогтоох чиглэлээр нэмэлт, өөрчлөлт оруулах. 
- Хөрөнгийн зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэх, 
Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.

Арилжигдсан компани Арилжсан ширхэг Арилжааны дүн Нийт хэлцэл
22 432 672 41 594 564 236

Өсөлттэй хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
ITL 92,11 10,48 12,84%
MBW 250,22 10,04 4,18%
ADU 780 30 4,00%
SUU 211,32 6,21999 3,03%
BNG 27580 580 2,15%

Бууралттай хувьцаа

Cимбол Хаалт Өөрчлөлт %
MNP 526,02 -58,98 -10,08%
BAN 1100 -90 -7,56%
BDS 800 -30 -3,61%
JIV 1939 -34 -1,72%
AIC 669 -8,09998 -1,20%

Ширхэгээр

Cимбол Ширхэг
RMC 316 994
GOV 29 319
ADB 20 103
ITL 19 175
TUM 12 500

Үнийн дүнгээр

Cимбол Мөнгөн дүн
RMC 9 509 820
GOV 8 591 501
APU 6 226 740
MNP 2 772 125
TUM 2 486 055