Мэдээний дэлгэрэнгүй

2021-05-07
0 сэтгэгдэл

(2021.05.07, 13.00) Баасан гарагт МХБирж дээр 994,301 ширхэг үнэт цаас 453.1 төгрөгөөр зарагдав.

Арилжааны задаргаа:
- I ангилал:                         17 компанийн 356,141 ширхэг хувьцаа 68.0 сая.₮ 
- II ангилал:                        13 компанийн 281,534 ширхэг хувьцаа 283.9 сая.₮ 
- III ангилал:                         8 компанийн 2,350 ширхэг хувьцаа 827,913₮
- Block trade:                         -
- ХОС-ийн нэгж эрх:            1 ХОС-ийн 354,276 ширхэг нэгж эрх 100.3 сая.₮
- Компанийн бонд:               -
- ХБҮЦаас:                            - 

Хувьцааны хэлцэлийн үзүүлэлт: 
Хөрөнгө оруулагчдын хооронд хийгдсэн нийт хэлцлийн тоо: 1,296
- Ард кредит ББСБ /MSE:ADB/-ийн хувьцаанд 314 хэлцэл
- Ард санхүүгийн нэгдэл /MSE:AARD/-ийн хувьцаанд 198 хэлцэл
- АПУ /MSE:APU/-ийн хувьцаанд 89 хэлцэл

АРИЛЖААНЫ ИДЭВХИ
Арилжааны идэвхийн үзүүлэлтийг харвал Ард кредит ББСБ /MSE:ADB/-ийн 218,993 ширхэг хувьцаа арилжигдан тоо ширхэгээр, Ард санхүүгийн нэгдэл /MSE:AARD/-ийн хувьцаа 207.7 сая төгрөгөөр зарагдан үнийн дүнгээр бусад компаниудаасаа идэвхитэй байлаа.

ХАНШИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ
Арилжааны дүнд 22 хувьцааны ханш өссөн бол 15 хувьцааны ханш буурчээ. Үүнээс хамгийн өндөр өсөлтийг Булган ундарга /MSE:BUN/-ийн ханш +14.96%-иар, уналтыг Улаансан /MSE:UNS/-ийн ханш -8.68%-иар үзүүллээ.

www.marketinfo.mn сайтаас АРИЛЖААНЫ ТОЙМ-ийг та бүхэн ЭНД дарж дэлгэрэнгүйгээр нь үзнэ үү.


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.