Мэдээний дэлгэрэнгүй

2021-09-14
0 сэтгэгдэл

( Индексийн хөдөлгөөн - 2021.09.14, 13.00 )

Мягмар гарагт ТОП-20 индекс дахин -2.71% /-1,271.80 нэгж/-ийн уналт үзүүлэн 45,642.39 нэгжид хаагдсан байна. Индекс буурахад нэр бүхий дараах хувьцааны ханш голлох нөлөөг үзүүлэв. Үүнд:

I ангилалын тухайд:
- Говь /MSE:GOV/-ийн ханш -6.80%-иар
- Ард кредит ББСБ /MSE:ADB/-ийн ханш -2.78%-иар
- Ард даатгал /MSE:AIC/-ийн ханш -1.81%-иар
- Түмэн шувуут /MSE:TUM/-ийн ханш -1.46%-иар

II ангилалын тухайд:
- Улсын их дэлгүүр /MSE:UID/-ийн ханш -14.94%-иар
- Эрдэнэ ресурс /MSE:ERDN/-ийн ханш -3.59%-иар

МSE-А индексийн тухайд -0.19% /-26.55 нэгж/-иар буурч 13,880.27 нэгжид, МSE-В индекс -2.48% /-314.12 нэгж/-иар унаж 12,353.42 нэгжид хаагдсан байна.

( Зах зээлийн үнэлгээний хөдөлгөөн )
ХК-ын зах зээлийн үнэлгээний ТОП-3 өсөлт, бууралт:

ЗЗҮнэлгээ нь өссөн:  
1. АПУ /MSE:APU/:                                           +29.7 тэр.₮-өөр өсч 1,533.9 тэр.₮
2. Тавантолгой /MSETTL/:                                 +5.2 тэр.₮-өөр өсч 421.3 тэр.₮
3. Баянгол зочид буудал /MSE:BNG/:               +1.7 тэр.₮-өөр өсч 14.4 тэр.₮

ЗЗҮнэлгээ нь буурсан: 
1. Улсын их дэлгүүр /MSE:UID/:                      -38.8 тэр.₮-өөр буурч 221.0 тэр.₮
2. Говь /MSE:GOV/:                                           -20.3 тэр.₮-өөр буурч 278.0 тэр.₮
3. Эрдэнэ ресурс /MSE:ERDN/:                          -8.9 тэр.₮-өөр буурч 241.3 тэр.₮

 


Энэхүү мэдээ нь "MarketInfo.mn" -ийн оюуны өмч тул зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.