Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 20785,21 19746,62 5,26%
МSE A индекс 9743,03 8805,46 10,65%
МSE B индекс 8116,71 7990,13 1,58%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
Мик Холдинг 14 500,00 10 600,00 36,79%
Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС 132,25 100,00 32,25%
ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ 281,35 212,75 32,24%
ШИВЭЭ ОВОО 2 104,00 1 701,00 23,69%
ХАЙ БИ ОЙЛ 54,14 45,94 17,85%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨ 5 015,00 5 900,00 -15,00%
СИЛИКАТ 90,00 105,00 -14,29%
АРИГ ГАЛ 3 200,00 3 600,00 -11,11%
РЕМИКОН 27,00 29,90 -9,70%
БИ ДИ СЕК 820,00 887,01 -7,55%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
АРД ДААТГАЛ 321 118 461,07
АРД КРЕДИТ 254 684 093,23
МОНГОЛ ШУУДАН 109 194 897,00
МОНОС ХҮНС 62 431 932,98
ТҮМЭН ШУВУУТ 60 784 539,24

Тоо ширхэгээр

Ширхэг
АРД КРЕДИТ 3 179 348,00
МОНОС ХҮНС 880 703,00
ЛэндМН ББСБ ХК 873 358,00
АРД ДААТГАЛ 463 783,00
ТҮМЭН ШУВУУТ 323 447,00

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 619 021 842,31 406 807 021,69 52,17%
II самбар 440 837 881,00 276 086 081,35 59,67%
III самбар 57 720 428,02 101 934 122,00 -43,37%
Багцын арилжаа 0,00 0,00 NaN%