Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 19629 19665,97 -0,19%
МSE A индекс 9018,73 9044,47 -0,28%
МSE B индекс 7794,9 7783,5 0,15%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 1 499,00 1 294,00 15,84%
ДАВААНБУЛАГ 196,65 171,00 15,00%
МОГОЙН ГОЛ 9 910,00 8 620,00 14,97%
МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО 454,55 400,00 13,64%
ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ 110 000,00 100 000,00 10,00%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
МОНГОЛ СЕКЮРИТИЕС 340,00 400,00 -15,00%
МОНГОЛ БАЗАЛЬТ 300,62 344,00 -12,61%
СОР 860,01 977,00 -11,97%
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН 311,00 350,00 -11,14%
УБ-БҮК 392,66 429,00 -8,47%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
ИНВЕСКОР ББСБ 114 365 199,00
ЛэндМН ББСБ ХК 75 422 381,50
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 63 630 270,00
ТАВАН ТОЛГОЙ 54 789 475,00
АПУ 35 022 331,15

Тоо ширхэгээр

Ширхэг
ЛэндМН ББСБ ХК 1 409 699,00
ТҮМЭН ШУВУУТ 190 244,00
ГОВЬ 79 382,00
МОНОС ХҮНС 69 842,00
АПУ 68 946,00

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 207 383 126,93 119 651 621,47 73,32%
II самбар 129 170 582,50 85 213 892,65 51,58%
III самбар 114 703 800,77 13 886 140,00 726,03%
Багцын арилжаа 0,00 0,00 NaN%