Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 34763,6 35416,93 -1,84%
МSE A индекс 9972,42 9823,84 1,51%
МSE B индекс 11843,96 12075,76 -1,92%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
БУЛГАН УНДРАГА 43 440,00 21 620,00 100,93%
БАГАНУУР 1 100,00 861,00 27,76%
МОНГОЛ ДААТГАЛ 2 900,00 2 350,00 23,40%
НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ 144,37 125,00 15,50%
МОНГОЛ АЛТ 18 000,00 16 000,00 12,50%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ОЛЛОО 25,00 29,70 -15,82%
МОНГОЛ САВХИ 595,00 700,00 -15,00%
ГАН ХИЙЦ 13 350,00 15 700,00 -14,97%
ТАВ 5 975,00 7 000,00 -14,64%
ЛЭНДМН ББСБ 46,48 50,20 -7,41%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
МАХИМПЕКС 1 377 637 100,00
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 521 773 830,00
АРД КРЕДИТ 141 539 546,97
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН 99 970 924,73
ТҮМЭН ШУВУУТ 86 963 673,76

Тоо ширхэгээр

Ширхэг
ЛЭНДМН ББСБ 996 281,00
БОДЬ ДААТГАЛ 660 215,00
МАНДАЛ ДААТГАЛ 533 837,00
АРД КРЕДИТ 513 001,00
МАХИМПЕКС 492 017,00

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 1 922 170 836,74 556 060 424,46 245,68%
II самбар 706 182 535,16 559 386 441,26 26,24%
III самбар 87 719 012,08 24 699 525,53 255,14%
Багцын арилжаа 0,00 0,00 NaN%