Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 34067,67 34232,68 -0,48%
МSE A индекс 9988,33 9904,05 0,85%
МSE B индекс 11644,11 11491,36 1,33%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
БУЛГАН УНДРАГА 117 900,00 66 000,00 78,64%
АРИГ ГАЛ 2 740,00 2 200,00 24,55%
МОНГОЛ САВХИ 728,99 595,00 22,52%
АЙТҮҮЛС 108,56 94,36 15,05%
АВТО ИМПЕКС 2 950,00 2 600,00 13,46%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
БАГАНУУР 950,00 1 150,00 -17,39%
РЕМИКОН 23,00 27,55 -16,52%
НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ 126,67 149,99 -15,55%
ХАЙ БИ ОЙЛ 51,60 60,00 -14,00%
МЕРЕКС 26,00 30,00 -13,33%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
БУЛГАН УНДРАГА 747 460 020,00
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 532 086 300,00
АРД КРЕДИТ 130 893 454,66
АРД ДААТГАЛ 73 533 016,00
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН 69 476 457,59

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 320 391 329,44 337 189 218,22 -4,98%
II самбар 722 899 464,41 580 261 425,68 24,58%
III самбар 769 654 152,55 59 328 398,01 1 197,28%
Багцын арилжаа 0,00 0,00 NaN%