Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 33539,75 34067,67 -1,55%
МSE A индекс 10153,43 9988,33 1,65%
МSE B индекс 11375,78 11644,11 -2,30%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
БУЛГАН УНДРАГА 179 100,00 117 900,00 51,91%
БАГАНУУР 1 100,00 950,00 15,79%
ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА 619,00 542,00 14,21%
ТАВ 6 750,00 5 975,00 12,97%
МЕРЕКС 29,03 26,00 11,65%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
МОНГОЛ АЛТ 15 300,00 18 000,00 -15,00%
АРИГ ГАЛ 2 329,00 2 740,00 -15,00%
СОНСГОЛОН БАРМАТ 1 550,00 1 810,00 -14,36%
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН 239,96 264,77 -9,37%
АРД КРЕДИТ 239,89 259,97 -7,72%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 586 014 145,00
ХАЙ БИ ОЙЛ 360 538 904,20
АПУ 153 625 610,45
БУЛГАН УНДРАГА 119 797 300,00
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН 97 804 328,14

Тоо ширхэгээр

Ширхэг
ХАЙ БИ ОЙЛ 8 268 107,00
МАНДАЛ ДААТГАЛ 412 561,00
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН 388 350,00
АЙТҮҮЛС 222 637,00
ЛЭНДМН ББСБ 218 823,00

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 308 698 206,80 320 391 329,44 -3,65%
II самбар 1 036 656 963,71 722 899 464,41 43,40%
III самбар 192 466 091,00 769 654 152,55 -74,99%
Багцын арилжаа 0,00 0,00 NaN%