Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 31909,18 33539,75 -4,86%
МSE A индекс 9996,89 10153,43 -1,54%
МSE B индекс 10884,74 11375,78 -4,32%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
УЛААНСАН 1 100,00 931,00 18,15%
АЙТҮҮЛС 123,55 107,00 15,47%
ТЕХНИК ИМПОРТ 10 630,00 9 250,00 14,92%
БАГАНУУР 1 250,00 1 100,00 13,64%
ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ 86 000,00 76 050,00 13,08%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
МОНГОЛ АЛТ 10 360,00 15 300,00 -32,29%
ГАН ХИЙЦ 9 700,00 13 350,00 -27,34%
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН 202,77 239,96 -15,50%
МОНГОЛ ШУУДАН 1 094,00 1 287,00 -15,00%
АРД КРЕДИТ 204,37 239,89 -14,81%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 738 767 615,00
БУЛГАН УНДРАГА 312 595 400,00
АРД КРЕДИТ 100 305 146,29
АПУ 86 894 471,64
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН 76 487 091,53

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 330 651 347,05 308 698 206,80 7,11%
II самбар 893 694 745,23 1 036 656 963,71 -13,79%
III самбар 341 829 340,70 192 466 091,00 77,60%
Багцын арилжаа 0,00 0,00 NaN%