Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 32271,85 31909,18 1,14%
МSE A индекс 10311,18 9996,89 3,14%
МSE B индекс 11071,4 10884,74 1,71%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН 273,54 202,77 34,90%
МОНГОЛ АЛТ 12 650,00 10 360,00 22,10%
ТЕХНИК ИМПОРТ 12 220,00 10 630,00 14,96%
УБ-БҮК 605,00 527,00 14,80%
ДАРХАН ХӨВӨН 10 100,00 8 800,00 14,77%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА 400,00 510,00 -21,57%
ГАН ХИЙЦ 8 000,00 9 700,00 -17,53%
БУЛГАН УНДРАГА 167 000,00 200 000,00 -16,50%
ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ 75 200,00 86 000,00 -12,56%
БЭРХ УУЛ 1 850,00 2 106,00 -12,16%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 500 221 780,00
БУЛГАН УНДРАГА 386 548 000,00
АРД КРЕДИТ 96 650 627,02
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН 87 102 041,55
АПУ 82 822 607,35

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 298 618 019,29 330 651 347,05 -9,69%
II самбар 636 987 751,44 893 694 745,23 -28,72%
III самбар 403 297 590,50 341 829 340,70 17,98%
Багцын арилжаа 0,00 0,00 NaN%