Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 33320,99 32271,85 3,25%
МSE A индекс 10483,35 10311,18 1,67%
МSE B индекс 11333,58 11071,4 2,37%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС 110,00 96,00 14,58%
ХАЙ БИ ОЙЛ 57,00 50,00 14,00%
НАКО ТҮЛШ 27,00 24,00 12,50%
АРИГ ГАЛ 2 350,00 2 100,00 11,90%
АДУУН ЧУЛУУН 900,00 817,00 10,16%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ 117,00 136,00 -13,97%
МЕРЕКС 26,00 29,90 -13,04%
УБ-БҮК 535,50 605,00 -11,49%
ШАРЫН ГОЛ 755,00 850,00 -11,18%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 487 268 305,00
АРД КРЕДИТ 167 426 067,23
АПУ 127 028 012,15
АРД ДААТГАЛ 77 000 904,00
МАНДАЛ ДААТГАЛ 74 814 295,37

Тоо ширхэгээр

Ширхэг
МАНДАЛ ДААТГАЛ 1 025 659,00
АРД КРЕДИТ 691 591,00
ДАРХАН НЭХИЙ 221 654,00
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН 210 729,00
ЛЭНДМН ББСБ 186 769,00

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 405 880 545,10 298 618 019,29 35,92%
II самбар 703 615 254,13 636 987 751,44 10,46%
III самбар 12 025 133,97 403 297 590,50 -97,02%
Багцын арилжаа 0,00 0,00 NaN%