Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 33007,5 33320,99 -0,94%
МSE A индекс 10897,78 10483,35 3,95%
МSE B индекс 11006,29 11333,58 -2,89%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА 505,00 400,00 26,25%
АПУ 933,05 774,66 20,45%
ТАВ 7 750,00 6 750,00 14,81%
МОНГОЛ ШУУДАН 1 350,00 1 200,00 12,50%
МАХИМПЕКС 2 750,00 2 500,00 10,00%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ОЛЛОО 22,00 25,00 -12,00%
АДУУН ЧУЛУУН 801,15 900,00 -10,98%
АРИГ ГАЛ 2 100,00 2 350,00 -10,64%
БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ 20 820,00 23 000,00 -9,48%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 433 250 925,00
ГОВЬ 271 180 954,86
АРД КРЕДИТ 146 267 199,49
АПУ 129 232 988,87
АРД ДААТГАЛ 79 145 786,00

Тоо ширхэгээр

Ширхэг
ГОВЬ 1 117 099,00
МАНДАЛ ДААТГАЛ 650 044,00
АРД КРЕДИТ 618 756,00
ЛЭНДМН ББСБ 177 647,00
АПУ 150 520,00

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 643 336 851,78 405 880 545,10 58,50%
II самбар 673 998 377,51 703 615 254,13 -4,21%
III самбар 39 407 922,02 12 025 133,97 227,71%
Багцын арилжаа 0,00 0,00 NaN%