Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 32545,85 33007,5 -1,40%
МSE A индекс 10923,95 10897,78 0,24%
МSE B индекс 11012,21 11006,29 0,05%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ШАРЫН ГОЛ 900,00 756,22 19,01%
МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО 748,00 650,00 15,08%
ХЭРЛЭН ХИВС 48,30 42,00 15,00%
БАГАНУУР 1 240,00 1 100,00 12,73%
АРИГ ГАЛ 2 285,00 2 100,00 8,81%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА 400,00 505,00 -20,79%
МОНГОЛ САВХИ 620,00 728,99 -14,95%
ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС 103,00 120,00 -14,17%
БИ ДИ СЕК 1 050,00 1 200,00 -12,50%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 688 433 500,00
АПУ 219 725 515,42
АРД КРЕДИТ 81 746 604,53
МАНДАЛ ДААТГАЛ 69 780 650,75
ТҮМЭН ШУВУУТ 47 246 237,74

Тоо ширхэгээр

Ширхэг
МАНДАЛ ДААТГАЛ 923 589,00
ЛЭНДМН ББСБ 684 566,00
ДАРХАН НЭХИЙ 369 557,00
АРД КРЕДИТ 360 416,00
АПУ 238 612,00

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 504 809 606,44 0,00 Infinity%
II самбар 802 123 461,39 0,00 Infinity%
III самбар 16 548 160,50 0,00 Infinity%
Багцын арилжаа 0,00 0,00 NaN%