Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 31946,17 32545,85 -1,84%
МSE A индекс 10997,85 10923,95 0,68%
МSE B индекс 10837,82 11012,21 -1,58%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
АРИГ ГАЛ 2 988,00 2 285,00 30,77%
МАНДАЛ ДААТГАЛ 90,67 75,52 20,06%
НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ 130,00 110,10 18,07%
АВТО ИМПЕКС 3 600,00 3 100,00 16,13%
МОН-ИТ БУЛИГААР 8 395,00 7 300,00 15,00%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО 654,11 748,00 -12,55%
МОНГОЛ САВХИ 560,00 620,00 -9,68%
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН 220,37 243,90 -9,65%
МОНГОЛ ШУУДАН 1 183,00 1 295,00 -8,65%
ТАНДЭМ ИНВЕСТ ББСБ 17,60 19,00 -7,37%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 1 047 046 500,00
АПУ 156 023 627,71
МАНДАЛ ДААТГАЛ 111 102 442,20
ТҮМЭН ШУВУУТ 106 318 426,82
ТАЛХ ЧИХЭР 84 416 930,00

Тоо ширхэгээр

Ширхэг
МАНДАЛ ДААТГАЛ 1 343 774,00
ЛЭНДМН ББСБ 1 203 603,00
ТҮМЭН ШУВУУТ 484 810,00
ДАРХАН НЭХИЙ 319 329,00
АПУ 167 902,00

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 674 350 330,92 453 016 291,12 48,86%
II самбар 1 166 435 783,20 703 168 232,09 65,88%
III самбар 32 941 346,10 15 303 559,50 115,25%
Багцын арилжаа 0,00 0,00 NaN%