Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 33943,51 31946,17 6,25%
МSE A индекс 12327,5 10997,85 12,09%
МSE B индекс 10782,69 10837,82 -0,51%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
АПУ 1 309,00 949,52 37,86%
ХӨВСГӨЛ ХҮНС 1 322,00 1 000,00 32,20%
НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ 2 099,00 1 588,00 32,18%
ОЛЛОО 32,00 24,33 31,52%
МОН-ИТ БУЛИГААР 11 040,00 8 395,00 31,51%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
БЭРХ УУЛ 1 550,00 1 850,00 -16,22%
ХАЙ БИ ОЙЛ 50,00 58,00 -13,79%
АРИГ ГАЛ 2 600,00 2 988,00 -12,99%
НАКО ТҮЛШ 24,00 27,00 -11,11%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
АПУ 348 771 439,92
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 329 747 270,00
МАНДАЛ ДААТГАЛ 157 544 907,41
ЛЭНДМН ББСБ 153 902 766,65

Тоо ширхэгээр

Ширхэг
ЛЭНДМН ББСБ 3 402 113,00
МАНДАЛ ДААТГАЛ 1 684 966,00
АПУ 323 034,00
ТҮМЭН ШУВУУТ 250 335,00
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН 235 596,00

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 907 440 525,85 674 350 330,92 34,57%
II самбар 486 899 166,54 1 166 435 783,20 -58,26%
III самбар 28 701 464,82 32 941 346,10 -12,87%
Багцын арилжаа 0,00 0,00 NaN%