Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 33724,03 33943,51 -0,65%
МSE A индекс 11978,32 12327,5 -2,83%
МSE B индекс 10676,06 10782,69 -0,99%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
УБ-БҮК 602,49 500,00 20,50%
ХӨВСГӨЛ ХҮНС 1 520,00 1 322,00 14,98%
СИЛК НЕТ 1 177,00 1 024,00 14,94%
АРИГ ГАЛ 2 980,00 2 600,00 14,62%
ХАЙ БИ ОЙЛ 57,01 50,00 14,02%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
Мик Холдинг 11 990,00 14 000,00 -14,36%
МЕРЕКС 24,00 28,00 -14,29%
СОР 450,00 510,00 -11,76%
БУЛГАН УНДРАГА 148 700,00 168 000,00 -11,49%
ШИВЭЭ ОВОО 1 502,00 1 650,00 -8,97%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
АПУ 659 557 379,00
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 403 416 890,00
МАНДАЛ ДААТГАЛ 236 634 243,69
ТҮМЭН ШУВУУТ 114 935 475,61
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР 94 627 479,00

Тоо ширхэгээр

Ширхэг
МАНДАЛ ДААТГАЛ 2 370 411,00
ДАРХАН НЭХИЙ 842 647,00
АПУ 507 301,00
БОДЬ ДААТГАЛ 435 318,00
ТҮМЭН ШУВУУТ 416 573,00

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 1 273 067 661,15 907 440 525,85 40,29%
II самбар 558 941 668,81 486 899 166,54 14,80%
III самбар 26 412 743,20 28 701 464,82 -7,97%
Багцын арилжаа 0,00 0,00 NaN%