Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 41073,1 33341,39 23,19%
МSE A индекс 12116,46 11554,88 4,86%
МSE B индекс 12037,28 10564,36 13,94%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 10 990,00 6 940,00 58,36%
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР 4 531,00 3 226,00 40,45%
ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП 2 584,00 1 954,00 32,24%
АРД КРЕДИТ 256,31 194,68 31,66%
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН 255,78 200,29 27,70%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ 115,00 133,99 -14,17%
СОНСГОЛОН БАРМАТ 1 300,00 1 476,00 -11,92%
ГАН ХИЙЦ 6 000,00 6 800,00 -11,76%
ТАХЬ-КО 10 000,00 11 000,00 -9,09%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 840 165 565,00
МАХИМПЕКС 278 600 394,00
АПУ 271 403 134,00
АРД КРЕДИТ 166 957 519,63

Тоо ширхэгээр

Ширхэг
ЛЭНДМН ББСБ 1 600 850,00
МАНДАЛ ДААТГАЛ 940 668,00
ДАРХАН НЭХИЙ 916 831,00
АРД КРЕДИТ 706 008,00
МОНОС ХҮНС 639 654,00

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 1 264 408 452,11 852 917 115,10 48,25%
II самбар 1 131 007 973,21 291 449 386,15 288,06%
III самбар 105 181 550,66 42 929 079,21 145,01%
Багцын арилжаа 0,00 0,00 NaN%