Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 49252,48 45579,07 8,06%
МSE A индекс 14235,04 12912,53 10,24%
МSE B индекс 12685,37 12297,03 3,16%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ДАРХАН НЭХИЙ 32,18 22,29 44,37%
МОНГОЛ БАЗАЛЬТ 224,60 169,62 32,41%
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР 8 295,00 6 415,00 29,31%
СҮҮ 415,64 325,51 27,69%
БОДЬ ДААТГАЛ 151,45 125,00 21,16%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ХӨХ ГАН 72,02 85,00 -15,27%
ЖУУЛЧИН ГОВЬ 10 200,00 12 000,00 -15,00%
ДАРХАН ХӨВӨН 9 500,00 11 100,00 -14,41%
БӨХӨГ 1 425,00 1 600,00 -10,94%
ОЛЛОО 27,00 29,99 -9,97%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 1 114 661 790,00
АПУ 412 392 377,00
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР 322 557 180,00
ГОВЬ 256 704 814,52
МАНДАЛ ДААТГАЛ 178 782 878,79

Тоо ширхэгээр

Ширхэг
ЛЭНДМН ББСБ 2 424 364,00
МАНДАЛ ДААТГАЛ 1 710 468,00
ДАРХАН НЭХИЙ 1 576 927,00
Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС 1 094 903,00
МОНОС ХҮНС 889 066,00

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 2 766 255 236,19 1 948 478 566,11 41,97%
II самбар 510 261 577,37 1 406 317 317,00 -63,72%
III самбар 61 587 225,50 13 636 121,71 351,65%
Багцын арилжаа 750 000 000,00 0,00 Infinity%