Голлох үзүүлэлтүүд

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
ТОП-20 индекс 43142,63 49252,48 -12,41%
МSE A индекс 13395,64 14235,04 -5,90%
МSE B индекс 12237,68 12685,37 -3,53%

Өсөлттэй хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
МОНГОЛ АЛТ 18 000,00 13 000,00 38,46%
ТАЛХ ЧИХЭР 22 500,00 20 060,00 12,16%
ДАРХАН ХӨВӨН 10 560,00 9 500,00 11,16%
АЙТҮҮЛС 110,00 101,00 8,91%
АДУУН ЧУЛУУН 960,00 886,84 8,25%

Бууралттай хувьцаа

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР 3 846,00 8 295,00 -53,63%
АПУ 1 246,00 1 499,00 -16,88%
ДАРХАН НЭХИЙ 27,50 32,18 -14,54%
ГОВЬ 337,98 393,62 -14,14%
АРИГ ГАЛ 2 500,00 2 847,00 -12,19%

Үнийн дүнгээрээ

Үнийн дүн
АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ 5 778 752 540,00
АПУ 1 262 923 776,00
ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН 434 606 542,09
ГОВЬ 235 409 231,01
БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ 210 667 620,00

Тоо ширхэгээр

Ширхэг
МАНДАЛ ДААТГАЛ 1 360 823,00
МОНОС ХҮНС 1 142 278,00
АПУ 930 176,00
ДАРХАН НЭХИЙ 790 977,00
ЛЭНДМН ББСБ 751 791,00

Арилжааны үзүүлэлт

Энэ 7 хоногийн үзүүлэлт Өмнөх 7 хоногийн үзүүлэлт Өөрчлөлт%
I самбар 8 452 089 663,14 2 766 255 236,19 205,54%
II самбар 563 484 999,44 510 261 577,37 10,43%
III самбар 23 344 300,90 61 587 225,50 -62,10%
Багцын арилжаа 0,00 750 000 000,00 -100,00%