Мэдээ

Мягмар гарагт ТОП-20 индекс өмнөх хаалтаас -1.37%-иар, МSE-А индекс -0.53%-иар буурсан бол II ангилалын МSE-В индекс +0.09%-иар өсөв.
[MSE:GOV] Говь ХК ноолуур бэлтгэлийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилгоор Ариг банкнаас 14.5 тэрбум төгрөгийн зээл авахаар болов.
www.marketinfo.mn - #175
ТОП-20 индекс арилжаа хаагдахад +0.13%-ийн өсөлт үзүүлсэн бол МSE-А индекс -0.17%-иар, МSE-В индекс -0.65%-иар тус тус буурлаа.
Баасан гарагийн хаалтаар ТОП-20 индекс +0.16%-иар өсөлт үзүүлсэн бол МSE-А индекс -0.34%-иар буурч, харин МSE-В индекс +0.13%-иар өсөв.