Мэдээ

[MSE:TTL] Тавантолгой ХК нь энэ оны 2-р сард 2022 оны цэвэр ашгийнхаа 50%-ийг буюу 144.5 тэрбум төгрөгийг ногдол ашиг олгох болсноо зарлаж байсан.
Дотоодын банкны системийн нөлөө бүхий банкууд нээлттэй хувьцаат компани болсоор байгаа бөгөөд хамгийн сүүлд Хаан банк хөрөнгийн зах зээл дээр амжилттай IPO гаргасан.
ТОП-20 индекс -0.79%-иар, МSE-В индекс -0.24%-иар тус тус буурсан бол МSE-А индекс +1.67%-ийн өсөлт үзүүллээ.
www.marketinfo.mn сайтаас дотоодын хөрөнгийн захын 2023 оны 4-р сарын МАРКЕТ ТАЙЛАН-г бэлтгэн та бүхэнд хүргэж байна.
ТОП-20 индекс өмнөх өдрөөс -0.71%-иар буурснаар 37,259.48 нэгжид хаагдсан бол МSE-A индекс -0.40%-иар буурч, МSE-B индекс +0.26%-иар өсөв.