Мэдээ

Өнөөдрийн байдлаар Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй байгаа компаниудын сүүлийн 6 сарын ханшийн үзүүлэлтийг харахад 20 хувьцааны ханш өсөлттэй, 44 хувьцааны ханш уналттай байна.
Өнөөдрийн ээлжит Засгийн газрын бондын арилжаагаар хөрөнгө оруулагчид анхдагч зах зээл дээрээс 3.2 тэрбум төгрөгийн бонд худалдан авсан талаар МХБ-ээс мэдээлэв.
Ханшийн өөрчлөлтийг харвал 6 хувьцааны ханш өсч, 5 компанийн хувьцааны ханш уналттай байв
Мик холдинг /MSE:MIK/ компани 2015 оны үйл ажиллагааны ашгаасаа хувьцаа эзэмшигчдийнхээ нэгж хувьцаанд 241.2 төгрөгийн ногдол ашиг олгохоор боллоо.
Энэ долоо хоногийн сүүлийн өдөр ТОП-20 индекс 176.62 нэгж буюу 1.65%-иар өсч 10,849.76 нэгжид хаагдлаа. Индекс өсөхөд УБ-БҮК /MSE:BUK/-ийн ханш 15.0%-иар, АПУ /MSE:APU/-ийн ханш 1.52%-иар өссөн нь нөлөөлөв.