Мэдээ

АПУ /MSE:APU/ компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал өнөөдөр хуралдаж, Хувьцаа эзэмшигчиддээ өнгөрөгч 2013 оны үйл ажиллагааны тайлангаа танилцуулж, 2014 онд хийж гүйцэтгэх ажлаа танилцууллаа.
Хөх ган /MSE:HGN/ компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хувьцаа эзэмшигчдийн 82.87%-ийн ирцтэй өнөөдөр хуралдлаа.
Өнөөдөр Монгол Шилтгээн /MSE:MSH/ компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 24 хувьцаа эзэмшигчийн 97.5%-ийн ирцтэйгээр хуралдлаа.
Тахь-ко /MSE:TAH/ компани 2013 оны үйл ажиллагааныхаа ашгаас Хувьцаа эзэмшигчдийнхээ нэгж хувьцаанд 65 төгрөгийн ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэсэн билээ.
Багануур /MSE:BAN/ компани 2013 онд 73.7 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого олох төлөвлөн ажилласан ч гүйцэтгэлээр 86.3 тэрбум төгрөгийн орлого олж төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлжээ.