Мэдээ

Монголын Хөгжил Үндэсний Нэгдэл /MSE:HAM/-ийн нийт хувьцааны 89.77%-ийг эзэмшдэг “Монгол 999 үндэсний нэгдэл” Хаалттай ХК-аас бусад хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж байгаа компанийн 10.23% буюу 5,114 ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 3,522 төгрөгөөр худалдан авах саналыг гаргажээ.
2014 оны эхнээс манай улсад Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль мөрдөгдөж эхлээд байгаа билээ.
Өнөөдрийн УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанаар Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны гишүүнийг өөрчлөх тухай асуудлыг хэлэлцэхээр болжээ.
Дархан нэхий /MSE:NEH/ компани Чингис бондын хөрөнгөөс 5 жилийн хугацатай 14 тэрбум төгрөгийн зээлийг авахаар болсон билээ.
СЗХ-ны дэргэдэх Үнэт цаасны зах зээлийн бодлогын зөвлөлөөс 11 арилжааны банкинд олгосон “Харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавараар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл”-ийг хүчингүй болгох нь зүйтэй гэсэн зөвлөмжийг 2014.12.05-ны өдөр гаргажээ.