Мэдээ

Даваа гарагт ТОП-20 индекс -0.73%-иар, МSE-A индекс -1.84%-иар буурч хаагдсан бол МSE-B индекс +0.41%-иар өслөө.
[MSE:MBG] Булигаар ХК нь өнгөрсөн онд 8.5 тэрбумийн борлуулалт хийснээс 79%-ийг дотоодын борлуулалт, 21%-ийг гадаад зах зээлийн борлуулалт бүрдүүлжээ.
UBX биржид бүртгэлтэй [UBX:AND] Анд анерги ХК нь 2023 онд борлуулалтын орлогоо +68%-иар нэмэгдүүлж, 3.5 тэрбум төгрөгт хүргэхээр төлөвлөж байна.
ТОП-20 индекс +0.44%-иар өссөн бол МSE-A индекс +0.41%-иар, МSE-B индекс +0.26%-иар мөн өсч хаагдсан байна.
[MSE:ITLS] Айтүүлс ХК нь энэ онд 4.6 тэрбум төгрөгийн боруулалтын орлого олохоор төлөвлөж байгаагаа мэдэгдэв.