Мэдээ

Өнөөдөр ТОП-20 индекс +0.06%-ийн, I ангилалын MSE-A индекс +0.54%-ийн өсөлт үзүүлж, MSE-B индекс -0.74%-иар буурлаа.
www.marketinfo.mn - #209
Арилжаа хаагдахад ТОП-20 индекс -2.94%-иар, I ангилалын MSE-A индекс -2.58%-иар унасан байна.
Өнөөдөр ТОП-20 индекс -0.75%-иар буурснаар сүүлийн 7 хоногт -5.1%-ийн уналт үзүүллээ.
Мягмар гарагт ТОП-20 индекс өмнөх хаалтаас -1.55%-иар унасан бол MSE-A индекс -1.30%-иар, MSE-B индекс -1.57%-иар унасан байна.