Мэдээ

ТОП-20 индекс +1.11%-ийн өсөлтөөр хаасан бол MSE-A индекс -0.12%-иар, MSE-B индекс -1.99%-иар мөн буурчээ.
ТОП-20 индекс -0.51%-иар, MSE-A индекс -0.31%-иар буурсан бол MSE-B индекс +2.79%-ийн өндөр өсөлт үзүүллээ.
Пүрэв гарагийн арилжаагаар [MSE:BODI] Бодь даатгал ХК-ийн хувьцаа -10.2%-иар унаж 83.06₮-т хаагдсан ба ингэснээр IPO гаргаснаас хойш хамгийн доод ханшид хүрлээ.
2 өдөр дараалан буураад байсан ТОП-20 индекс өнөөдөр +0.77%-ийн өсөлт үзүүлсэн бол MSE-A индекс 4 дараалсан бууралт үзүүлснээр 14,000 нэгжийн түвшинд хаагдав. Харин MSE-B индекс +0.17%-иар буурчээ.
ТОП-20 индекс -0.59%-иар унаж 34,548.91 нэгжид, MSE-A индекс -0.47%-иар, MSE-B индекс -2.36%-иар унав.