Мэдээ

Баасан гарагт ТОП-20 индекс -0.09%-иар буурсан бол МSE-B индекс +0.25%-иар, МSE-А индекс +0.19%-иар тус тус өсчээ.
Пүрэв гарагт Эрдэнэс сольюшинс [MSE:AMT]-ийн хувьцааны ханш -5.26%-иар унаж 18.0₮-т хаагджээ.
Арилжааны дүнд ТОП-20 индекс -0.06%-иар, МSE-B индекс -0.55%-иар буурсан бол МSE-А индекс +0.32%-иар өсөв.
www.marketinfo.mn - #161
ТОП-20 индексийг харвал -0.05%-иар, МSE-A индекс -0.17%-иар буурсан бол МSE-А индекс +0.19%-иар өслөө.