Мэдээ

Дархан нэхий [MSE:NEH] компанийн борлуулалтын орлого 2022 онд 26 орчим хувиар агшиж 17.3 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлтэй гарлаа.
Мягмар гарагт ТОП-20 индекс +0.21%-иар, МSE-A индекс +0.37%-иар өссөн бол МSE-А индекс -0.10%-иар буурч хаагдлаа.
МХБ-ын III зэрэглэлд багтдаг Силикат [MSE:SIL] компани хөрөнгийн биржийн бүртгэлээс гарч, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани /ХХК/ болохоор төлөвлөж байна.
МХБ-ийн I зэрэглэлд багтдаг Инвескор ББСБ [MSE:INV] нь давуу эрхийн хувьцаа гаргах гэж байгаа талаар бид өмнө мэдээлж байсан.
Даваа гарагт Голомт банк [MSE:GLMT]-ийн хувьцаа -0.71%-иар буурснаар 1,111.0₮-т хаагдсан нь IPO гаргаснаас хойшхи хамгийн доод ханш боллоо.