Мэдээ

Долоо хоногийн арилжааны эхний өдөр ТОП-20 индекс -0.85%-ийн бууралттайгаар хаагдсан бол МSE-A индекс -1.71%-иар буурч, МSE-А индекс +0.17%-иар өссөн байна.
Компанийн хэлбэрээ өөрчлөх асуудлыг хэрэгжүүлж буй Атар өргөө [MSE:ATR] компани 2022 оны санхүүгийн үр дүнгээ зарлалаа.
www.marketinfo.mn - #161
Баасан гарагт ТОП-20 индекс -0.10%-ийн бага зэргийн бууралт үзүүлсэн бол МSE-A индекс +0.54%-иар, МSE-А индекс +0.17%-иар өсчээ.
Сэнтрал экспресс си ви эс [MSE:CUMN] компанийн 2022 оны алдагдал -25.5 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь төлөвлөсөн дүнгээс 2 дахин өссөн гүйцэтгэл боллоо.