Мэдээ

ТОП-20 индекс +1.10%-ийн өсөлтөөр 39,922.68 нэгж хүрсэн бол МSE-A индекс +1.24%-иар, МSE-А индекс +0.37%-иар мөн өсөв.
www.marketinfo.mn - #160
Өнөөдөр дотоодын зах зээлийн гол индексүүд өсөлттэй хаагдсан бөгөөд ТОП-20 индекс +0.16%-иар, МSE-A индекс +0.40%-иар, МSE-А индекс +0.60%-иар тус тус өссөн байна.
МХБ-ийн III ангилалд багтдаг Эрдэнэт суварга [MSE:SVR] нь өөрийн нэг ширхэг энгийн хувьцааг 214 хуваахаар боллоо.
Инвескор ББСБ [MSE:INV] нь давуу эрхийн хувьцаа гаргахаар төлөвлөж, уг асуудлыг ирэх сарын 14-нд хувьцаа эзэмшигчдээрээ хэлэлцүүлэх гэж байна.