Мэдээ

Эхний хагас жилд 1.1 тэрбумийн алдагдал хүлээгээд байсан [MSE:BODI] Бодь даатгал ХК 3-р улиралд 14 сая төгрөгийн ашигтай ажиллав.
2023 онд дотоодын хувьцааны зах зээл уналтад орж, МХБ-ийн I ангилалд багтдаг топ хувьцаануудын 70 орчим хувь ханшийн алдагдал үүрч байна.
Арилжаа хаагдахад ТОП-20 индекс +0.68%-ийн өсөлт үзүүлсэн бол MSE-А индекс +0.74%-иар, MSE-B индекс +0.22%-иар мөн өсчээ.
Лхагва гарагийн арилжаа хаагдахад зах зээлийн гол индексүүд бууралттай хаагдсан бөгөөд ТОП-20 индекс -0.19%-иар, MSE-А индекс -0.34%-иар, MSE-B индекс -0.04%-иар тус тус буурав.
ТОП-20 индекс +0.64%-ийн, MSE-А индекс +0.11%-иар өссөн бол MSE-B индекс -0.26%-иар буурчээ.