Мэдээ

Даваа гарагт ТОП-20 индекс -0.58%-иар буурсан МSE-A индекс +0.68%-иар, МSE-А индекс +0.30%-иар тус тус өсөв.
Саяхан хувьцааны эзэмшилд нь томоохон шилжилт хийгдсэн Хот девелопмент [MSE:SDT] компани үйл ажиллагааны чиглэлдээ өөрчлөлт оруулж, энэ онд виртуал үйлчилээ үзүүлэгчийн зөвшөөрлийг авахаар төлөвлөж байна.
www.marketinfo.mn - #159
Татваргүй барааны бизнес эрхлэдэг Жуулчин дюти фрий [MSE:SUL]-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн хэлбэрийг өөрчлөн ХХК болгох саналыг гаргаж, хувьцаа эзэмшигчдээр хэлэлцүүлэхээр боллоо.
ТОП-20 индекс +1.02%-ийн өсөлт үзүүлснээр 39,653.69 нэгж хүрсэн бол МSE-A индекс +2.66%-иар, МSE-А индекс +0.31%-иар мөн өслөө.