Мэдээ

6 дараалсан өсөлтийн дараа ТОП-20 индекс -0.17%-ийн бууралтыг үзүүлснээр 40,319.01 нэгжид хаагдав. МSE-A индексийн хувьд -0.61%-иар буурч, МSE-А индекс +1.88%-иар өслөө.
АПУ [MSE:APU] компаниас 2022 оны жилийн санхүүгийн үр дүнгээ зарласан бөгөөд борлуулалтын орлого нь өмнөх оноос +25.2-иар өсч 838.8 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна.
Мягмар гарагт ТОП-20 индекс +0.14%-ийн өсөлт, I ангилалын МSE-A индекс +0.60%-ийн, II ангилалын МSE-А индекс +0.22%-ийн өсч хаагдаад байна.
Тавантолгой [MSE:TTL] компанийн цэвэр ашиг түүхэн дээд түвшинд хүрсний дараа хөрөнгө оруулагчдын дунд ногдол ашгийн хүлээлт үүссэн.
МХБ-ийн III зэрэглэлд багтдаг 22-р бааз [MSE:AHH]-ийн хувьцаан дээр өнөөдөр багц арилжаа явагдлаа.