Мэдээ

I ангилалын MSE-A индекс -0.83%-иар, II ангилалын MSE-B индекс -0.20%-иар буурсан бол ТОП-20 индекс өмнөх өдрөөс -0.38%-иар буурчээ.
МХБ-ийн III ангилалд багтдаг [MSE:AZH] Алтайн зам ХК эхний хагас жилд 87.1 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого, 3.4 тэрбум төгрөгийн ашиг олжээ.
Долоо хоногийн эхний өдөр ТОП-20 индекс -0.83%-иар, I ангилалын MSE-A индекс -1.21%-иар унасан бол MSE-B индекс -0.03%-иар буурчээ.
[MSE:GAZR] Газар шим үйлдвэр ХК эчнээ санал хураалтаар хувьцаа эзэмшигчдийнхээ саналыг авч компанийн дүрмээ батлах ажлыг эхлүүлэв. Санал хураалт ирэх сарын 4-н хүртэл үргэлжилнэ.
Баасан гарагийн арилжаа [MSE:KHAN] Хаан банк ХК-ийн хувьцааны хувьд IPO гаргасны дараах доод ханшид хүрсэн өдөр боллоо.